10 thg 7, 2014

Thị trường bước vào giai đoạn nghỉ ngơi

Mẫu hình sóng tăng vào giai đoạn 13/5 -> 9/7 tương đồng với sóng 31/12/2013 -> 25/3/2014.
Chart VN-Index - Ngày 10/7 báo hiệu kết thúc sóng tăng kéo dài từ 13/5 - 9/7.

Thị trường bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Mặc dù nhiều cổ phiếu chưa ra báo cáo KQKD Quý 2/2014, nhưng tôi cho rằng các thông tin này đã được dự báo từ rất sớm => kém hấp dẫn. Chỉ còn một số cổ phiếu mang tính đột biến so với dự báo hoặc có thông tin hỗ trợ rất tốt mới có khả năng trụ vững hoặc tăng giá, đi ngược thị trường chung.

Chart upload: 


Thư ngỏ:


====================================
Tuyên bố miễn trách nhiệm:
Đây là nhận định mang tính cá nhân không đại diện cho nhóm hay tổ chức nào khác.

1 thg 7, 2014

Danh mục lai đầu tư đầu cơ đầu tháng 7/2014


CII
MUA
Giá hiện tại: 19.2
Vùng giá mua: mua vào quanh mức giá hiện tại 19.2
Mục tiêu: 29
Hỗ trợ: 18.2
Thời gian nắm giữ: 3-6 tháng
Gọi mua theo phân tích kỹ thuật, dòng tiền và phân tích cơ bản


Lưu ý: Để phóng to biểu đồ cổ phiếu, các bạn click chuột trái vào biểu đồ cổ phiếu (chart).


====================================
Tuyên bố miễn trách nhiệm:
Đây là nhận định mang tính cá nhân không đại diện cho nhóm hay tổ chức nào khác.