25 thg 12, 2017

EVN GENCO3_Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3)

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3.

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Phát điện 3
 • Địa chỉ:  KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: (0254) 3876927                     Fax: (0254) 3876930                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện; …
 • Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 267.051.900 cổ phần (12,8355% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 267.051.900 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
16/01/2018 01/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 07/02/2018
Đấu giá
09h00
09/02/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
10/02/2018 21/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
12/02/2018 – 23/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

PV Power - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Dear Anh/Chị,

SSI xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
Đấu giá cổ phiếu PV Power

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
 • Địa chỉ: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 22210288                     Fax: (024) 22210388     
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ kỹ thuật điện; Dịch vụ cung ứng than; …
 • Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 468.374.320 cổ phần (chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 468.374.320 Cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
30/06/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
0.82
0.98
1.01
- Hệ số thanh toán nhanh
0.76
0.92
0.91
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
55%
53%
49%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
124%
114%
97%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
20.81
26.62
13.15
- DTT/Tổng tài sản
0.38
0.37
0.23
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
14.66%
5.15%
7.63%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
11.74%
4.15%
3.59%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
5.55%
1.90%
1.75%
- Hệ số LN từ HĐKD/DTT
17.22%
5.70%
8.23%
5. Chỉ số Forward 2017
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
25,756
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
2,231
- Cổ tức
6%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất trong Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h30 – 15h30
25/12/2017 – 24/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 16h00 ngày 29/01/2018
Đấu giá
08h30
31/01/2018
Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
01/02/2018 – 10/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h00
02/02/2018 – 07/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá. 
Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

This email and any attachment is intended for use only by specified addressees and may contain legally privileged and/or confidential information.  If you are not an intended recipient, please delete the original and any copy of this message, notify the writer by email or telephone at (84-8) 3824 2897 and accept our apologies for any inconvenience.

* Please consider the environment before you print this email.

22 thg 12, 2017

PV OIL - Đấu giá CP của Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Dear Anh/Chị,

SSI xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL.
Đấu giá cổ phần PV OIL

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL
 • Địa chỉ:  Tầng 14 – 17, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1 – 5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39106990                     Fax: (028) 39106980                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu
 • Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 206.845.900 cổ phần (20% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài (bao gồm cả NĐT chiến lược nước ngoài) được phép mua: 49% Vốn điều lệ
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.39
1.43
- Hệ số thanh toán nhanh
1.18
1.20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
52.00%
51.00%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
106.00%
105.00%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
19.65
15.90
- DTT/Tổng tài sản
2.31
1.88
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
1.32%
1.44%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
7.01%
5.56%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
3.06%
2.71%
- Hệ số LN từ HĐKD/DTT
1.39%
1.43%
5. Chỉ số Forward 2017
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
45,804.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
584.00
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
22/12/2017 – 17/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 23/01/2018
Đấu giá
08h30
25/01/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
26/01/2018 – 03/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
26/01/2018 – 01/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá. 
Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn
This email and any attachment is intended for use only by specified addressees and may contain legally privileged and/or confidential information.  If you are not an intended recipient, please delete the original and any copy of this message, notify the writer by email or telephone at (84-8) 3824 2897 and accept our apologies for any inconvenience.

* Please consider the environment before you print this email.