11 thg 1, 2018

SeABank - Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Mobifone sở hữu

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu.
SeABank - Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Mobifone sở hữu

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
 • Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3944 8688                    Fax: (024) 3944 8689    
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, …
 • Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 33.422.937 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,11% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: theo quy định tại theo quy định tại Quy chế đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 9.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Quy mô vốn
- Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
5,466
5,466
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
17.55%
15.59%
2. Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh
- Hệ số LNTT/Vốn CSH
2.04%
2.50%
- Thu nhập dịch vụ/ Tổng thu nhập
2.28%
2.37%
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/LNTT
34.63%
30.29%
3. Chất lượng tài sản
- Tỷ lệ nợ xấu
1.60%
1.83%
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước KH + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng Tài sản
53.65%
61.38%
- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng
92.61%
93.15%
4. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán ngay
10.34%
12.92%
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn
49.20%
49.68%
(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h30 – 15h30
11/01/2018 31/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 16h00 ngày 05/02/2018
Đấu giá
08h30
07/02/2018
Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
08/02/2018 22/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h00
09/02/2018 – 21/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

5 thg 1, 2018

VRG - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Đấu giá Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Địa chỉ:  Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39325235 - 39325234                Fax: (028) 39327341                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, ….
 • Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 475.123.761 cổ phần (11,88% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 475.123.761 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.42
1.48
- Hệ số thanh toán nhanh
1.12
1.22
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
0.36
0.36
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
0.57
0.55
- VCSH/ Tổng Tài sản
0.67
0.67
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận gộp
20.67%
21.90%
- LN thuần từ HĐSXKD/ DTT
8.96%
13.87%
- Tỷ suất LNTT/ VCSH
5.68%
7.22%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
4.73%
6.32%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
2.97%
4.11%
4. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
29,457.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
6,080.00
- Cổ tức
6.00%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
08/01/2018 25/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 31/01/2018
Đấu giá
09h00
02/02/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
03/02/2018 12/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
05/02/2018 – 09/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

4 thg 1, 2018

Các quỹ nội ‘thắng đậm’ trong năm 2017

(NDH) Phần lớn quỹ nội đều ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất lịch sử. Trong đó, 2 quỹ do SSIAM quản lý tiếp tục là những cái tên góp mặt trong danh sách đơn vị hoạt động tốt nhất.

Kết thúc năm 2017, VN-Index tăng 46,5% dừng ở mức 984,24 điểm và đã chính thức vượt mốc 1.000 điểm trong phiên ngày 03/01/2018.
Với sự tăng trưởng mạnh của thị trường trong năm 2017, các quỹ đầu tư nội địa cũng ghi nhận kết quả khởi sắc, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong đó cá biệt có quỹ đã vượt xa VN-Index về tốc độ tăng trưởng.
Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là quỹ ETF SSIAM VNX50 do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Năm 2017, quỹ này ghi nhận kết quả cao nhất trong lịch sử và đánh bại VN-Index.
Tính đến cuối tháng 12, giá trị tài sản ròng (NAV) của ETF SSIAM VNX50 đạt gần 127 tỷ đồng, tương đương 13.076 đồng/CCQ, tăng 60,34% so với đầu năm, vượt qua mức 46,5% của VN-Index và hàng loạt quỹ nội khác.
Kết quả của ETF SSIAM VNX50 nhờ sự đóng góp từ nhiều cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục như: VIC (chiếm 11,78% NAV), VNM (chiếm 9,81% NAV), SAB (chiếm 6,75% NAV), ACB (chiếm 5,17% NAV), MSN chiếm (5,34% NAV) ...

Nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục của ETF SSIAM VNX50 đều ghi nhận mức tăng ấn tượng trong năm 2017 trong đó VIC tăng hơn 93%, VNM tăng 72%, SAB tăng 34%, MSN tăng 98%...
Trên sàn HOSE, chứng chỉ quỹ (CCQ) của ETF SSIAM VNX50, mã FUESSV50 cũng cho tín hiệu khởi sắc. Tính đến 29/12, FUESSV50 có giá 13.000 đồng/ccq, tăng 23% so với thời điểm mới lên sàn.

Các quỹ mở khởi sắc
Bên cạnh quỹ ETF SSIAM VNX50, cái tên thứ hai và cuối cùng vượt qua VN-Index là quỹ TVGF (HOSE: FUCTVGF1). Đến cuối 2017, NAV của quỹ ở mức 206 tỷ đồng, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ đạt 13.733 đồng.
Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017, quỹ đã thanh toán cổ tức 15 tỷ (1,000 đồng/chứng chỉ quỹ) cho cổ đông và phí thưởng vượt lợi nhuận tiêu chuẩn cho công ty quản lý quỹ TVAM 12.8 tỷ. Tính bao gồm các khoản này, NAV của quỹ đạt mức tăng trưởng 56,5% trong năm 2017.
Trên sàn HOSE giá chứng chỉ quỹ FUCTVGF1 tính đến cuối 2017 ở mức 12,950 đồng, tăng 12.950 đồng/ccq, tăng 38% so với đầu năm.
Hiện nay, FUCTVGF1 đang giữ tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt cân bằng ở mức 75%/25%, với danh mục cổ phiếu đa dạng, trong đó một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn như VSC (8,16%NAV), CEO (6,08%NAV), FPT (5,76%NAV), ACB (6,23% NAV)…
Trong quý I/2018, FUCTVGF1 sẽ cân nhắc thực hiện trả thêm cổ tức 500 đồng/chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.
Bên cạnh 2 vị trí đứng đầu, một số quỹ khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tài sản ròng cao trong năm 2017 như VFMVF1 (tăng 43,29%), VFMVF4 (tăng 45,55%)…
Danh mục của VF4 tính đến 30/11/2017

Dù không vượt qua VN-Index về tốc độ tăng trưởng nhưng nhiều quỹ mở cũng đạt kết quả ấn tượng.
Quỹ mở SSI-SCA được quản lý bởi công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSAM) có một năm thành công, về đích thứ 2 chỉ sau quỹ ENF.
Tính tới cuối năm 2017, NAV/CCQ của SSI-SCA đạt 19.551 đồng/ccq, tăng 36% so với đầu năm, giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các quỹ mở, vượt qua nhiều cái tên khác như VCBF-BCF, VCBF-TBF, VEOF, MAFEQ…
Tài sản ròng của SSI-SCA ước đạt gần 337 tỷ đồng, tăng hơn 95% từ khi thành lập vào tháng 9/2017, bỏ xa mức 62% của VN-Index. Sự tăng trưởng của quỹ đến từ việc lựa chọn danh mục thận trọng và bền vững tập trung vào một số blue- chip tiềm năng tăng trưởng dài hạn như HPG, CTD, MBB, ACB, FPT…

Quỹ mở ENF do Eastspring quản lý vẫn duy trì vị trí số 1 về mức tăng trưởng trong số các quỹ mở trên thị trường.
Trong tuần cuối của 2017, NAV của ENF tăng trưởng tới 3,24%, nâng giá trị NAV/CCQ lên 19.466 đồng/ccq. Theo đó, cả năm 2017, tài sản ròng của quũy ENF đã tăng 38,4% cao nhất trong 2 năm trở lại đây.
Một điểm đáng chú ý là quỹ ENF phân bổ khoảng 72% giá trị tài sản vào cổ phiếu trong khi 27,5% danh mục là tiền mặt nhưng quỹ này lại có mức tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung. Những cổ phiếu mà ENF nắm giữ có thể điểm tới như FPT (chiếm 15,16% NAV), MBB (chiếm 7,35% NAV), ACB (5,89%)…
Sau khi rơi xuống vị trí thứ 3 vào giữa tháng 8/2017, quỹ VCBF- BCF được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ Vietcombank đạt mức tăng trưởng 35,51% trong cả năm 2017, với NAV/ccq ở mức 19.097 đồng. Trong đó, 79% tài sản của quỹ là cổ phiếu và hơn 20% là tiền mặt. Tính đến cuối tháng 11, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VCBF- BCF là VNM (chiếm 11,8%), MBB (chiếm 7,5%), NCT (chiếm 5,5%)…
Nhìn chung năm 2017, các quỹ đều gặt hái thành công, với mức tăng trưởng tài sản ròng bình quân trên 20% - con số bỏ xa mức lãi suất ngân hàng hiện nay. Với kết quả này, kênh đầu tư vào các quỹ đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với kênh gửi tiết kiệm tại các ngân hàng hiện nay và điều này có lẽ sẽ khiến nhiều người cân nhắc lại vào quyết định của mình.
Theo Lê Hải - NDH
>>>>>><<<<<<

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Phân phối Chứng chỉ Quỹ tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ mua/bán, thời điểm mua tốt nhất & các report hàng tuần về trạng thái hiệu quả đầu tư cũng như danh mục đầu tư của các Quỹ. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.


Report báo cáo Quỹ: nhấn vào đây
Các bài khác cùng chủ đề Chứng chỉ quỹ: nhấn vào đây