CANSLIM

"CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG, NỀN TẢNG CHO SỰ TĂNG GIÁ"


Phương pháp Đầu tư tăng trưởng – PP CANSLIM
Canslim

C (Current Quarterly EPS): Yếu tố tăng trưởng lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là tăng trưởng EPS khi tính luôn tác động của việc tăng vốn. EPS càng cao càng tốt.
A (Annual EPS increase): Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho thấy sự ổn định và tiềm năng của DN, xét thêm cả yếu tố ROE bên canh EPS theo năm.
N (New Product, New Management, New Highs): Những yếu tố mới sẽ là một điểm cộng cho tiềm năng tăng trưởng của DN.
S (Supply and Demand): Xét trên các yếu tố khác không đổi, thì số lượng CP là một yếu tố cần xem xét, các CP có lượng “CP trôi nổi” ít là một lựa chọn hấp dẫn. Và PP chú ý thêm về những yếu tố như TP chuyển đổi tác động đến EPS.
L (Leader or Laggard): Dẫn đầu không hẳn là DN đầu ngành mà là DN tăng trưởng EPS mạnh nhất trong ngành.
I (Institutional Sponsorship): Sự bảo trợ của các tổ chức lớn, uy tín cũng là một yếu tố nên xem xét khi lựa chọn CP.
M (Market Direction): Xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng. Chỉ mua mạnh khi xu hướng thị trường là tăng.


Tháng 9/2015: 
Danh mục cổ phiếu siêu hạng (Super Stock) tôi ưa thích & đã được thời gian minh chứng cho hiệu quả đầu tư trong quá khứ cho đến hiện tại. Có thể kể tới: 
VNM, CTD, BMP, NTP, FPT, VCS, CAV, LIX
VSC, GMD, DVP, DXP, HAH, SKG, PTB, VKC, DBC, DHC, DHA, NNC
DHC, DHA, SHI, SHA, VFG, NNC, KSB, NCT, CTI, HTI, LHG, PNJ, PVI, CVT
DQC, FMC, HT1, PTB, FCN, HBC, VSI, TMT, SVC, PAC, CLC, THG, RAL, RDP, SSM
SLS, SBT, BHS.Tháng 4/2016:

INN, NET, CLC, BCE, PXT, PTB,  VKC, HTI, CTI, CSV, S55, PHC, CNG, HSG, PSP, BMI.
Tôi đang có những cổ phiếu mới để đầu tư tăng trưởng từ 2016-2020 (cp chỉ mua, mua & mua, không bán; có tiền nhàn rỗi lại mua thêm), hãy liên hệ với tối để nhận thông tin chi tiết về cổ phiếu.


Tháng 8-10/2016:
CTI, LHG, HTI, CSV, HBC, PNJ, SJS, KDH, NLG, PXS, CNG, BCE, GIL, BMI, VNR, PGI, PVI, PXT, RDP, RAL, INN, DHC, DHA, PAC, VKC, DNP, SLS, VCS, CVT, C32, NNC, UIC, CTD, BMP, NTP, NT2, SSN, NET, PTB,...Bạn không bao giờ quá già hoặc quá trẻ để đầu tư vào chứng khoán! Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.