ĐẤU GIÁ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA ĐƯỢC CỔ PHẦN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ KHI THỰC HIỆN IPO? 

Đấu giá Cổ phần

Bạn là nhà đầu tư tiềm năng, bạn đang nắm trong tay một số tiền nhàn rỗi, bạn đang muốn đa dạng hóa đối tượng đầu tư của mình, bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả và bền vững, bạn muốn sở hữu cổ phần và trở thành cổ đông của một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam? Tham gia mua cổ phần của các công ty dưới đây sẽ là một lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI – Anh Dương Trọng Vinh – 0975271089 – vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

  • Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần: nhấn vào đây
  • Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý & Vinh đang tư vấn.
Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn
This email and any attachment is intended for use only by specified addressees and may contain legally privileged and/or confidential information.  If you are not an intended recipient, please delete the original and any copy of this message, notify the writer by email or telephone at (84-8) 3824 2897 and accept our apologies for any inconvenience.

* Please consider the environment before you print this email.