Header Ads

Chứng khoán phái sinh - Hợp đồng tương lai

Chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động từ ngày 10/8/2017 với 8 công ty chứng khoán. Và các nhà đầu tư thoải mái trải nghiệm mua bán trong phiên, SSI miễn phí giao dịch trong 2 tháng đầu, hãy nhanh tay lên để trải nghiệm thực, lãi lỗ thực.

Mở tài khoản giao dịch trên toàn quốc, nhà đầu tư alo Anh Vinh SSI - 0975.271.089 - Vinhdt1@ssi.com.vn
Để tham gia giao dịch trên thị trường phái sinh, nhà đầu tư phải mở một tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán tại một CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Nếu nhà đầu tư đã có sẵn tài khoản giao dịch chứng khoán thì chỉ cần mở thêm một tiểu tài khoản, nằm trong tài khoản sẵn có, để giao dịch phái sinh.
Vinh đã chuẩn bị một số Tool để giao dịch chứng khoán phái sinh, hỗ trợ khách hàng giao dịch hiệu quả.

Một số thông tin chứng khoán phái sinh nhà đầu tư cần biết:

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.