Header Ads

Báo cáo phân tích

Báo cáo phân tích của chứng khoán SSI và đội ngũ Đấu Trường Tài Chính

Khi giao dịch tại SSI, khách hàng thường chỉ biết đến nhân viên môi giới, là người đưa ra những khuyến nghị đầu tư hợp lý, hiệu quả với tình hình tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro, nhu cầu tiền trong tương lai của mỗi nhà đầu tư... Nhưng khách hàng ít biết rằng đằng sau các tư vấn hợp lý đó là sự làm việc tận tụy, cần mẫn, hiệu quả của bộ phận phân tích. Đây là những nhân viên “đãi cát tìm vàng” chọn lựa những cổ phiếu có khả năng sinh lợi tốt nhất giữa hàng trăm cổ phiếu đang niêm yết và hàng nghìn cổ phiếu OTC.

Các dịch vụ giá trị gia tăng mà bộ phận phân tích cung cấp cho tất cả các khách hàng bao gồm:
  • Phân tích thông tin tài chính để dự báo tình hình kinh tế
  • Tập hợp và phân tích các báo cáo tài chính của công ty, của ngành, thông tin kinh tế và các quy định, các tạp chí và báo chuyên ngành tài chính
  • Tóm tắt các dữ liệu mô tả các xu hướng hiện tại và dài hạn trong rủi ro đầu tư và các tác động kinh tế ảnh hưởng đến việc đầu tư
  • Khuyến nghị về thời gian đầu tư và lệnh mua-bán cho công ty hay nhân viên để làm cơ sở tư vấn cho khách hàng
  • Khuyến nghị điều chỉnh danh mục đầu tư.

Các loại báo cáo SSI cung cấp các loại báo cáo đa dạng gồm:

  • Báo cáo Công ty - cung cấp phân tích chi tiết, bao gồm “sức khỏe” và khả năng quản lý tài chính của công ty niêm yết hoặc OTC và môi trường kinh doanh của các công ty đó.
  • Báo cáo Ngành - bao gồm nghiên cứu các lĩnh vực then chốt trên thị trường và môi trường kinh doanh, pháp lý và kinh tế của từng lĩnh vực..
  • Báo cáo Phân thích Kỹ thuật - cung cấp phân tích kỹ thuật chuyên sâu về diễn biến thị trường và biểu hiện của ngành liên quan.
  • Báo cáo Chiến lược - cung cấp cái nhìn khách quan về những thay đổi trong nền kinh tế, biến động thị trường và các sự phát triển khác để mang đến cho nhà đầu tư các phân tích về các vấn đề hiện tại.


Xem các báo cáo phân tích tại đây.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.