Header Ads

[SSI - Hướng dẫn sử dụng webtrading trên TTCK cơ sở]

Hướng dẫn sử dụng Webtrading SSI giao dịch chứng khoán cơ sở

10 Video hướng dẫn sử dụng SSI Webtrading giao dịch thị trường chứng khoán cơ sở tại địa chỉ: https://webtrading.ssi.com.vn/

(1) Hướng dẫn đặt lệnh qua webtrading trên thị trường chứng khoán cơ sở
Cụ thể:
- Hướng dẫn cách đặt lệnh mua và bán
- Hướng dẫn cách hủy và sửa lệnh
- Hướng dẫn tra cứu trạng thái các lệnh đã đặt.(2) Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện trên thị trường chứng khoán cơ sở
- Đặt lệnh trước ngày (Lệnh TCO - TIME CONDITIONAL ORDER)
- Đặt lệnh tranh mua/tranh bán (Lệnh Pro – PRIORITY ORDER)
- Đặt lệnh dừng (Lệnh ST – STOP LOSS)
- Đặt lệnh Xu hướng (Lệnh TS – TRAILING STOP)
- Cách sửa và hủy các lệnh đã thực hiện.(3) Hướng dẫn kiểm soát và quản lý tài sản trên webtrading
- Hướng dẫn nhà đầu tư cách quản lý danh mục tài sản
- Kiểm tra lịch sử đặt lệnh
- Xác nhận lệnh đặt
- Kiểm tra sao kê tiền và sao kê chứng khoán
- Kiểm tra thông tin nợ.(4) Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên webtrading
- Hướng dẫn NĐT cách ứng trước tiền bán
- Xem lại các trạng thái ứng trước tiền bán trong ngày
- Xem lịch sử ứng trước.(5) Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến
- Hướng dẫn nhà đầu tư chuyển tiền trực tuyến
- Xem trạng thái các lệnh chuyển tiền
- Xem lịch sử chuyển tiền.(6) Hướng dẫn chuyển chứng khoán trực tuyến trên webtrading
- Hướng dẫn cách chuyển chứng khoán trực tuyến
- Xem trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán
- Xem lịch sử chuyển chứng khoán.(7) Hướng dẫn cách thực hiện quyền trên webtrading
- Cách đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
- Xem lại các trạng thái thực hiện quyền mua
- Kiểm tra các thông tin quyền cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán và quyền thưởng cổ phiếu
- Xem lại lịch sử hưởng quyền.(8) Hướng dẫn giao dịch tài khoản kí quỹ trên webtrading
- Hướng dẫn NĐT chuyển sang sử dụng tài khoản kí quỹ
- Hướng dẫn đặt lệnh với tài khoản kí quỹ
- Xem danh mục tài khoản kí quỹ
- Theo dõi thông tin tài khoản kí quỹ.(9) Đăng ký thông tin giao dịch qua SSI Contact Center trên webtrading
- Cách đăng ký thông tin
- Cách sửa đổi thông tin.(10) Hướng dẫn quản lý tài khoản trên webtrading
- Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập hay mã pin
- Cách lấy lại mật khẩu hoặc mã pin khi bị quên.


Nguồn video: Ban Truyền thông SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.