Header Ads

Chứng quyền có bảo đảm

SSI tiên phong phát hành chứng quyền bảo đảm (Covered Warrant), chứng quyền đi vào hoạt hoạt động từ ngày 28/6/2019.
Đội ngũ chuyên viên tư vấn của "Đấu Trường Tài Chính" sẽ phân phối chứng quyền của các cổ phiếu FPT, HPG, MBB,..

SSI phát hành chứng quyền bảo đảm (Covered Warrant)
Chứng quyền có bảo đảo (Covered Warrant)
Những điều cần biết về chứng quyền có bảo đảm (CW)

Giao dịch chứng quyền có bảo đảm
1. Làm thế nào để nhà đầu tư mua được chứng quyền có bảo đảm?
Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm: 
  • Thứ nhất, nhà đầu tư có thể đăng ký mua CW vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường sơ cấp (ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán). Đăng ký qua đội ngũ tư vấn "Đấu Trường Tài Chính" để tham gia trong đợt SSI phát hành chứng quyền lần đầu.
  • Thứ hai, nhà đầu tư có thể mua CW trên thị trường thứ cấp (sau khi CW được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán). 
2. Nhà đầu tư có được bán khống chứng quyền khi không sở hữu?
Giống như giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư không được bán Chứng quyền khi không sở hữu nó, điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải sở hữu Chứng quyền (phải mua Chứng quyền) trước khi bán Chứng quyền 

3. Những ai không được giao dịch chứng quyền?
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được đầu tư, giao dịch Chứng quyền dựa trên chứng khoán của tổ chức đó. 

4. Nhà đầu từ có phải ký quỹ trước khi giao dịch chứng quyền?
Khác với các giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư không phải thực hiện bất kỳ khoản ký quỹ nào trước khi giao dịch chứng quyền 

5. Có bất kỳ hạn chế nào về giao dịch và sở hữu Chứng quyền đối với nhà đầu tư?
Chứng quyền là một sản phẩm mới, do đó nhà đầu tư cần lưu ý: 
  • Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu Chứng quyền.
  • Quỹ đại chúng chỉ được đầu tư vào Chứng quyền nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro. 
  • Nhà đầu tư không được giao dịch ký quỹ đối với Chứng quyền. 
6. Chứng quyền được giao dịch như thế nào?
Khi tham gia giao dịch Chứng quyền niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, nhà đầu tư được dùng chính tài khoản giao dịch cổ phiếu để mua/bán Chứng quyền. Thời gian giao dịch, phương thức khớp lệnh, lệnh giao dịch, nguyên tắc xác định giá, đơn vị giao dịch tương tự như cổ phiếu. 
Tuy nhiên, có một số quy định điển hình khác với giao dịch cổ phiếu như sau: 
  • Đơn vị yết giá: 10 đồng cho tất cả các mức giá của Chứng quyền. 
  • Giá trần/sàn của Chứng quyền trong ngày giao dịch: căn cứ vào biên dộ dao động giá của chứng khoán cơ sở, và được xác định theo công thức: 
  • Giá trần/sàn của Chứng quyền có bảo đảm (CW) = giá tham chiếu CW +/- biên dộ dao động giá của chứng khoán cơ sở/tỷ lệ chuyển đổi. 
Ví dụ
Nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền bán của cổ phiếu FPT (tỷ lệ chuyển đổi 1:1), giá đóng cửa của chứng quyền bán ngày hôm trước là 2.000 đồng, và giá đóng cửa của cổ phiếu FPT là 48.000 đồng. 

Biên độ dao động giá của cổ phiếu FPT = 48.000 đồng x 7% = 3.360 đồng Mức giá trần/sàn của chứng quyền bán trong ngày giao dịch được xác định như sau:

Giá trần của CW = 2.000 đồng + 3.360/1 = 5.360 đồng.
Giá sàn của CW = 2.000 đồng - 3.360/1. 

Tuy nhiên, theo quy chế giao dịch của Sở GDCK TP.HCM, mức giá tối thiểu của CW là 10 đồng. Do đó, giá sàn của CW trong trường hợp này là 10 đồng.

________________________
Hãy khát khao nhiều hơn và luôn đặt mục tiêu lớn trong hoạt động đầu tư cho tương lai của chính mình. Đấu Trường Tài Chính luôn đồng hành cùng Quý khách để mang đến giá trị đầu tư khác biệt và gia tăng hiệu quả.

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của Quý khách, chúng tôi ở đây để hỗ trợ các sản phẩm dịch vụ chứng khoán (Full Services), luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc để giúp quý khách, giúp quý khách thực hiện mục tiêu của mình.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tại CTCP Chứng khoán SSI:
✪ Dương Trọng Vinh
Trưởng ban Thị trường OTC và Kinh doanh nguồn vốn
1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0975271089
Email: vinhdt1@ssi.com.vn

✪ Trần Vân Long
Chuyên viên cao cấp Tư vấn chứng khoán
23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0987572713
Email: longtv1@ssi.com.vn

Phạm Minh Đức
Chuyên viên cao cấp tư vấn chứng khoán
Điện thoại: 0847151996

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.