Header Ads

FTSE xem xét nâng hạng thị trường giữa kỳ [cập nhật]

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Emerging marke
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Emerging market
FTSE đã công bố thông tin cập nhật về quá trình xem xét nâng hạng thị trường giữa kỳ đợt tháng 3/2019. Theo đó, FTSE đã thay đổi một số đánh giá xếp hạng với các thị trường nằm trong watchlist bao gồm Vietnam, Argentina, Romania và Tanzania.
Vietnam có 4 tiêu chí có thay đổi xếp hạng bao gồm 2 tiêu chí bị hạ bậc, 1 tiêu chí được cải thiện và 1 tiêu chí bị đưa về N/A.
  • Lưu ký – Có cơ chế tài khoản tổng và tài khoản lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài: hạ từ PASS xuống RESTRICTED.
  • Được phép giao dịch ngoài sàn: hạ từ RESTRICTED xuống NOT MET.
  • Thanh toán - các sự cố hi hữu dẫn tới giao dịch bất thành: chuyển từ PASS thành N/A. FTSE có ghi chú lý do thay đổi là do thực tiễn thị trường tiến hành kiểm tra trước giao dịch.
  • Thị trường chứng khoán phái sinh phát triển: nâng từ NOT MET lên RESTRICTED.
Theo SSI Research, mặc dù các tiêu chí xếp hạng thay đổi theo hướng kém tích cực nhiều hơn, kết quả này không quá đáng ngại. Cả 2 tiêu chí bị hạ bậc đều không cần thiết trong việc xem xét nâng hạng lên nhóm Secondary Emerging, mà sẽ cần cho các nhóm thị trường bậc cao hơn. Tiêu chí về thị trường phái sinh được nâng bậc nhưng cũng không trực tiếp ảnh hưởng bởi tiêu chí này chỉ được yêu cầu cho thị trường Developed. Riêng tiêu chí Thanh toán bị đưa về N/A cần được theo dõi thêm.
Tương tự, Argentina có 3 tiêu chí được nâng bậc từ NOT MET lên RESTRICTED nhưng đều chưa cần thiết đối với thị trường Secondary Emerging, trong khi Romania không có thay đổi. Đánh giá về Vietnam vẫn có phần trội hơn hai thị trường còn lại đặc biệt ở tiêu chí thanh khoản.
Sau lần cập nhật giữa kỳ này, FTSE sẽ công bố kết quả xem xét chính thức hàng năm vào cuối tháng 9. Và, nếu Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại hai (Secondary Emerging), chúng ta sẽ đón dòng tiền đầu tư lớn đổ vào thị trường sau 2 năm nửa kể từ thời điểm này. 
TIÊU CHÍ
DEV
ADV EMG
SEC EMG
Argentina
Romania
Vietnam
FRONT
Tanzania
Thu nhập bình quân đầu người (GNI) theo số liệu World BankUpper Middle
Upper Middle
Lower Middle

Low Income
Đánh giá tín nhiệmSpeculative
Investment
Speculative

Speculative
Điều kiện thị trường và môi trường pháp lý
Các cơ quan điều hành tích cực quản lý thị trường
X
X
X
Pass
Pass
Pass
X
Pass
Đối xử công bằng với nhà đầu tư nhỏ lẻ
X
X

Restricted
Pass
Restricted

Pass
Không hạn chế sở hữu nước ngoài hoặc hạn chế có chọn lọc
X
X

Pass
Pass
Restricted

Pass
Không có trở ngại đáng kể đối với việc đầu tư hay rút vốn ra khỏi thị trường
X
X
X
Pass
Pass
Pass
X
Pass
Thị trường cổ phiếu tự do và phát triển hoàn thiện
X
X

Not Met
Not Met
Restricted

Not Met
Thị trường ngoại hối tự do và phát triển hoàn thiện
X
X

Not Met
Restricted
Restricted

Restricted
Quy trình đăng ký đơn giản đối với nhà đầu tư nước ngoài
X
X

Pass
Restricted
Restricted

Pass
Lưu ký và Thanh toán bù trừ
Hoạt động thanh toán chứng khoán thông suốt, không có lỗi
X
X
X
Pass
Pass
N/A
X
Pass
Hoạt động lưu ký - cạnh tranh đủ để đảm bảo chất lượng dịch vụ
X
X
X
Pass
Pass
Pass

Pass
Thanh toán bù trừ - T+2 / T+3
X
X
X
T+2
T+2
T+2
X
Pass
Thanh toán giao dịch chứng khoán - Có thể thanh toán không cần chuyển giao tiền đối ứng (free delivery)
X


Pass
Restricted
Not Met

Restricted
Hoạt động lưu ký - Có cơ chế tài khoản tổng và tài khoản lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài
X
X

Restricted
Not Met
Restricted

Restricted
Hệ thống giao dịch
Hoạt động môi giới - cạnh tranh đủ để đảm bảo chất lượng dịch vụ
X
X
X
Pass
Pass
Pass

Pass
Thanh khoản - Quy mô giao dịch thị trường đủ lớn để hỗ trợ các khoản đầu tư lớn
X
X
X
Not Met
Restricted
Pass

Not Met
Chi phí giao dịch - Chi phí (bao gồm cả chi phí chìm) hợp lý và cạnh tranh
X
X
X
Pass
Pass
Pass

Pass
Được phép vay chứng khoán
X


Not Met
Restricted
Restricted

Not Met
Được phép bán khống
X


Restricted
Restricted
Not Met

Not Met
Được phép giao dịch ngoài sàn
X


Restricted
Restricted
Not Met

Not Met
Có cơ chế giao dịch hiệu quả
X


Pass
Pass
Restricted

Restricted
Minh bạch - mức độ thông tin thị trường và báo cáo giao dịch kịp thời
X
X
X
Pass
Pass
Pass
X
Pass
Chứng khoán phái sinh
Thị trường chứng khoán phái sinh phát triển
X


Restricted
Restricted
Restricted

Not Met

Cảm ơn anh/chị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng các bản tin của chúng tôi. Chúc anh/chị đầu tư gặt hái nhiều thành công.
Trần Vân Long - Chuyên viên tư vấn chứng khoán - SSI - 0987572713 - Longtv1@ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.