Header Ads

Dự báo VN-Index ngắn hạn: Thị trường điều chỉnh trong Xu hướng Tăng TRUNG & DÀI HẠN

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH TRONG XU HƯỚNG TĂNG TRUNG & DÀI HẠN.
Ngày 03/03/2014 - 23h30

I - TRUNG & DÀI HẠN:
Dự báo VN-Index dài hạn: Uptrend kéo dài đến giữa hoặc cuối năm 2016 đã được đăng tải tại đây
Các điểm hỗ trợ và kháng cự mạnh: 470 -> 535 -> 630 -> 790 -> 1050.


II - NGẮN HẠN:
Dự báo VN-Index ngắn hạn: THẬN TRỌNG


giai đoạn này, Vinh thấy thị trường giao dịch khá tương đồng giai đoạn nửa đầu tháng 12/2013.


1) Mấy ngày gần đây, thị trường nhìn chung là hơi xấu.
Không nên quá bi quan mà bán CP bằng mọi giá.
Thời gian điều chỉnh & tích lũy có thể kéo dài nhiều ngày, luân phiên sóng giữa các dòng, nhóm Cổ phiếu.
Quan trọng nhất là: dòng tiền vẫn nằm trong thị trường ở mức cao.


2) Phân loại NĐT & hành động: 
+ NĐT mạo hiểm: thường là NĐT chuyên nghiệp, đang có kế hoạch gì đấy.

+ NĐT dài hạn, vốn lớn: Cơ hội gom cp tốt, ở vùng giá hấp dẫn hơn trong các phiên điều chỉnh. Thong thả hành động.

+ NĐT an toàn: Thận trọng.
Chuyển về trạng thái tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu (đặc biệt đối với cp đã tăng nóng và đang cho tín hiệu suy yếu). Chờ thị trường xác lập điểm cân bằng và tìm kiếm cơ hội mới.
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.