Header Ads

Tiêu chí xem xét cổ phiếu đối với Market Vectors Vietnam Index

Tiêu chí xem xét cổ phiếu đối với Market Vectors Vietnam Index
Đối với những cổ phiếu nằm ngoài danh mục của Market Vectors Vietnam Index, tiêu chí đặt ra là:
(i) Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng dành cho nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ room nước ngoài còn lại) phải lớn hơn 10%;
(ii)  Quy mô vốn hóa thị trường lớn hơn 150 triệu USD và
(iii) Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong 3 tháng gần nhất lớn hơn 1 triệu USD (tại kỳ xem xét và trong 2 kỳ review gần nhất).

Đối với những cổ phiếu nằm trong danh mục của Market Vectors Vietnam Index, tiêu chí đặt ra là:
(i) Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng dành cho nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ room nước ngoài còn lại) phải lớn hơn 5%;
(ii)  Quy mô vốn hóa thị trường lớn hơn 75 triệu USD; giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong 3 tháng gần nhất lớn hơn 0.6 triệu USD và
(iii) Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng gần nhất phải đạt tối thiểu 0.2 triệu USD tại ít nhất 2 trong 3 kỳ review gần nhất (tại kỳ xem xét và trong 2 kỳ review gần nhất).
Nguồn: CTCK Bảo Việt (BVS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.