Header Ads

DANH SÁCH CỔ PHIẾU CÓ TỶ SUẤT CỔ TỨC CAO

Đầu tư hưởng cổ tức

Với danh sách cổ phiếu có tỷ suấ cổ tức cao, SSI Research lựa chọn các cổ phiếu có định giá từ thấp đến hợp lý và nền tảng cơ bản tốt, phù hợp với nhóm các nhà đầu tư ưa thích thu nhập thực từ cổ tức trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp như hiện nay. Cụ thể, cổ phiếu được sàng lọc có thanh khoản và SLCP lưu hành trên 20 triệu cổ phiếu và tỷ suất cổ tức cao trên 3,5% đối với mức cổ tức tiền mặt chưa chi trả 2016 và trên 7% đối với mức cổ tức tiền mặt kế hoạch năm 2017. Theo Luật doanh nghiệp 2014, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ thường niên. Do đó, thời hạn để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2016 đang đến gần.
Click vào đây để download file PDF

DANH SÁCH CỔ PHIẾU CÓ TỶ SUẤT CỔ TỨC CAO
Mỗi nhà đầu tư có những phương thức đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, tâm chờ cổ tức bao giờ cũng rất vui và là một cuộc chiến tâm lý. Bởi nhà đầu tư còn phải phân tích rất kỹ thời điểm mà doanh nghiệp có thông tin đến thời điểm chính thức tiến hành chia cổ tức.

Trân trọng,
Dương Trọng Vinh – SSI – 0975271089 – Vinhdt@ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.