Header Ads

EVN GENCO3_Đấu giá CP của Công ty mẹ - TCT Phát điện 3 (GENCO3)

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3.

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Phát điện 3
 • Địa chỉ:  KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: (0254) 3876927                     Fax: (0254) 3876930                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện; …
 • Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 267.051.900 cổ phần (12,8355% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 267.051.900 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
16/01/2018 01/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 07/02/2018
Đấu giá
09h00
09/02/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
10/02/2018 21/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
12/02/2018 – 23/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,
Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.