Header Ads

PV OIL - Đấu giá CP của TCT Dầu Việt Nam

Dear Anh/Chị,

SSI xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL.
Đấu giá cổ phần PV OIL

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL
 • Địa chỉ:  Tầng 14 – 17, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1 – 5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39106990                     Fax: (028) 39106980                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu
 • Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 206.845.900 cổ phần (20% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài (bao gồm cả NĐT chiến lược nước ngoài) được phép mua: 49% Vốn điều lệ
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.39
1.43
- Hệ số thanh toán nhanh
1.18
1.20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
52.00%
51.00%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
106.00%
105.00%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
19.65
15.90
- DTT/Tổng tài sản
2.31
1.88
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
1.32%
1.44%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
7.01%
5.56%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
3.06%
2.71%
- Hệ số LN từ HĐKD/DTT
1.39%
1.43%
5. Chỉ số Forward 2017
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
45,804.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
584.00
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
22/12/2017 – 17/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 23/01/2018
Đấu giá
08h30
25/01/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
26/01/2018 – 03/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
26/01/2018 – 01/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá. 
Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.