Header Ads

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI


Nhà đầu tư có thể nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán SSI theo hướng dẫn dưới đây:

(1) Đối với KH sử dụng các ngân hàng kết nối thanh toán tự động với SSI: 


Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn chi tiết nộp tiền từ các ngân hàng có kết nối thanh toán tự động với SSI vào tài khoản chứng khoán tại SSI bằng cách nhấn vào link tương ứng dưới đây:

(2) Đối với tất cả các ngân hàng khác: 
Nội dung chuyển tiền:
 • 🔻 TK thông thường: Nop tien 003CXXXXXX1 [Tên chủ tài khoản]
 • 🔻 TK ký quỹ (margin): Nop tien 003CXXXXXX6 [Tên chủ tài khoản]
 • 🔻 TK phái sinh: Nop tien 003CXXXXXX8 [Tên chủ tài khoản]
Cụ thể, khách hàng chuyển khoản như dưới đây:

🔻 Techcombank 
Ngân hàng: TMCP Kỹ thương VN - Khối ngân hàng bán buôn 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 190.10815785.866 
Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A 


🔻 VietcomBank 
Ngân hàng: VietcomBank - CN HN 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 0021 001 634 988 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 BIDV 
Ngân hàng: BIDV - CN Hà Thành 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 122.10.00.0118211 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 MBBank 
Ngân hàng: TMCP Quân đội - CN Hai Bà Trưng 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 06 111 00 178 008 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 LienVietPostBank 
Ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD Thủ Đô 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 99999.722.9999 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 MSB 
Ngân hàng: TMCP Hàng Hải Việt Nam - Hội Sở 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 011.0101.017.3357 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 Indovinabank 
Ngân hàng: Indovinabank - CN Đống Đa 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 2001079001 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 VietinBank 
Ngân hàng: VietinBank - CN Thành An 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 147000000546 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 Agribank 
Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Tây Hồ 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 150 620 103 4465 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A

🔻 PGBank 
Ngân hàng: PGBank - CN Vũng Tàu 
Tên đơn vị thụ hưởng: CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh HN 
Số TK: 5107040003704 Nội dung chuyển tiền: Nop tien xxxxxxx Nguyen Van A
  Trân trọng,
  Ngày 08/05/2019.

  Không có nhận xét nào

  Được tạo bởi Blogger.