Header Ads

28/5 tạo đỉnh ngắn hạn (vài ngày), một số đoạn chat tường thuật lại giai đoạn thị trường từ 28/5 - 4/6Ngày 27/5 đã xác định được tâm lý NĐT đang ở giai đoạn "Hăng hái".
VN-index gặp vùng kháng cự 560-565; 580.

Vì sự hy vọng quá mức vào thị trường (VN-index 580) nên mình đã sai lầm không nhận ra đỉnh của chu kỳ này là 28/5 khi gặp & suy yếu trước kháng cự 565.  

Kết quả: 
+ Nhiều cp đầu cơ tạo đỉnh 28/5. 
+ Ngày 29-30/5, "xanh vỏ đỏ lòng", cp bluechips tạo đỉnh muộn hơn vào 2 ngày này. Kinh nghiệm đúc rút là nếu cp đầu cơ + cp bluechips đã tăng nhiều rồi, đến giai đoạn "xanh vỏ đỏ lòng là để kéo xả". Còn khi nào mà bluechips + đầu cơ chưa tăng mấy thì "blue xanh tạo nền cho đầu cơ tăng".Chi tiết các nhận định qua room Skype: 
lưu lại để làm kỷ niệm & lịch sử sẽ lặp lại những gì xảy ra giai đoạn này 
=> tái sử dụng trong tương lai


 1/ Phiên 28/5: 
(nhận định sai, Vinh quá hy vọng vào thị trường còn tăng lên 580 mà ko nhận ra tt đã tạo đỉnh)

2/ Phiên 30/5: 
(nhận định đúng)


3/ Phiên 2/6:

4/ Phiên 3-4/6:
Thị trường đang trong chu kỳ giảm.
+ Người khôn ngoan luôn TRÁNH được những giai đoạn thị trường sụt giảm, suy thoái...
+ Người thông minh luôn biết cách GIẢI QUYẾT những khoản thua lỗ... (bán thu khoản lãi nhẹ, bán huề vốn hoặc bán cắt lỗ sớm)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.