Header Ads

Thay đổi quy chế giao dịch của HoSE từ 12/9/2016

Dear các anh chị,

Hose đã ban hành Quy chế giao dịch mới áp dụng từ ngày 12/9/2016
Gửi anh chị thông báo các điểm thay đổi trong Quy chế giao dịch của Hose để tiện theo dõi.

Các thay đổi chính:
- Khối lượng giao dịch tối đa cho 1 lệnh là 500k cp/ccq (cũ là 19.990; giao dịch thỏa thuận tối thiểu vẫn 20k và không hạn chế tối đa)

- Chia nhỏ hơn đơn vị yết giá: giá giao dịch dưới 10.000 đồng thì đơn vị là 10 đồng, từ trên 10.000 – 49.950 là 50 đồng và trên 50.000 là 100 đồng, ccq ETF vẫn là 10đ

- Không sửa/hủy lệnh trong phiên ATO, ATC

- Bổ sung các trường hợp chốt quyền nhưng không thay đổi giá tham chiếu: giá cp phát hành thêm bằng giá đóng cửa ngày giao dịch liền trước ngày GD không hưởng quyền; phát hành cp để hoán đổi; trả cổ tức bằng cp quỹ

Thời gian giao dịch, biên độ giao động giá không thay đổi.

Toàn văn quy chế anh chị xem tại đây:
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/c0a6489c-1b7b-4d6f-90f1-a6504c3dfaab

Regards,

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.