Header Ads

SeABank - Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Mobifone sở hữu

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu.
SeABank - Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Mobifone sở hữu

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
 • Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3944 8688                    Fax: (024) 3944 8689    
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, …
 • Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 33.422.937 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,11% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: theo quy định tại theo quy định tại Quy chế đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 9.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Quy mô vốn
- Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
5,466
5,466
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
17.55%
15.59%
2. Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh
- Hệ số LNTT/Vốn CSH
2.04%
2.50%
- Thu nhập dịch vụ/ Tổng thu nhập
2.28%
2.37%
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/LNTT
34.63%
30.29%
3. Chất lượng tài sản
- Tỷ lệ nợ xấu
1.60%
1.83%
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước KH + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng Tài sản
53.65%
61.38%
- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng
92.61%
93.15%
4. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán ngay
10.34%
12.92%
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn
49.20%
49.68%
(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h30 – 15h30
11/01/2018 31/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 16h00 ngày 05/02/2018
Đấu giá
08h30
07/02/2018
Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
08/02/2018 22/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h00
09/02/2018 – 21/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại SSI - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.