Header Ads

VinaFood2 - Đấu giá CP của Công ty mẹ - TCT Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II.
Đấu giá cổ phần VinaFood2

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II
 • Địa chỉ:  Số 333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3837 0026                    Fax: (028) 3836 5898                                        
 • Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 114.831.000 cổ phần (22,97% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 114.831.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2014
Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
0.97
1.12
- Hệ số thanh toán nhanh
0.49
0.69
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
69.44%
60.76%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
227.25%
154.91%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
4.49
5.87
- DTT/Tổng tài sản
1.57
1.60
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
-
0.87%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
-
3.55%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
-
1.39%
- Hệ số LN từ HĐKD/DTT
-
-
5. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
11,882.10
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
118.40
- Cổ tức
1.9%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
09/02/2018 – 06/03/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 12/03/2018
Đấu giá
09h00
14/03/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
15/03/2018 – 24/03/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
15/03/2018 – 21/03/2018

 
- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá và hướng dẫn nộp cọc.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn cổ phiếu đấu giá TỐT, thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.