Header Ads

[Live] ĐHCĐ MSB 2019 - tăng vốn thêm 1000 tỷ và niêm yết cổ phiếu trên HOSE tháng 9-11/2019

Đại hội cổ đông MSB
Lợi nhuận năm 2018 đạt hơn 1.000 tỷ, đặt mục tiêu lãi 1.860 tỷ trong năm 2019
Sáng nay ngày 23/4/2019, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 27.
Ông Huỳnh Bửu Quang báo cáo kết quả hoạt động 2018
Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc MSB cho biết, năm 2018 ngân hàng đạt kết quả kinh doanh tốt ở tất cả các mặt. 
Cụ thể tổng tài sản tăng 22,7%; tổng doanh thu thuần tăng 25,6% đạt hơn 11.139 tỷ, trong đó riêng thu nhập lãi thuần tăng 81% đạt 2.901 tỷ; lãi thuần từ dịch vụ tăng gấp đôi năm 2017 đạt 271 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.053 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với năm trước.
Trong đó, lợi nhuận của công ty con AMC đạt 14,4 tỷ đồng, của công ty tài chính Cộng đồng (Công ty FC) là 2,7 tỷ đồng, còn lại của ngân hàng mẹ.
Tại thời điểm 31/12/2018, ngân hàng có 272 điểm giao dịch trong đó 58 chi nhánh và 214 phòng giao dịch, tăng 8 điểm so với năm 2017. Nhân sự của ngân hàng hợp nhất (bao gồm ngân hàng mẹ, công ty AMC, công ty tài chính Cộng đồng) là 4.524 người, tăng 483 người tương đương tăng 12% so với năm trước.
Kế hoạch 2019, ngân hàng sẽ tăng tổng tài sản thêm 11% lên trên 153.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu tăng 22%, tín dụng bao gồm cả cho vay thị trường 1 và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng 35%, nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 77% đạt 1.860 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% nếu được NHNN chấp thuận.

Tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ
Lãnh đạo MSB cho biết, năm 2019 ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước 100 triệu cổ phần hoặc tối đa 8,5% vốn điều lệ hiện hữu.
Cụ thể, MSB cho biết để nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng cũng như đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh nhu cầu vốn trung và dài hạn phục vụ cho tăng trưởng tín dụng và đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ…MSB cần tăng thêm vốn điều lệ so với mức 11.750 tỷ đồng hiện nay. 
Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là tối đa 100 triệu cổ phần hoặc 8,5% tổng số cổ phần đã phát hành. Giá cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1000 tỷ đồng và tăng vốn lên 12.750 tỷ. 
Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với quy định và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn, quyết định, song không phát hành cho đối tượng trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc hiện hành của nhà băng này. 
Đồng thời, những cổ đông được mua cổ phần lần này cũng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của một cổ đông là không quá 5% vốn điều lệ của MSB, và không trở thành cổ đông lớn của ngân hàng. Hiện ở MSB có cổ đông lớn là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với tỷ lệ sở hữu 6,092%. Nếu sau khi phát hành, cổ đông này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 5,614%. 
Giá phát hành cụ thể sẽ xác định bằng cách thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng. Sau khi phát hành, các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. 
Thời gian thực hiện dự kiến là quý 3 và quý 4 năm nay, đồng thời chỉ được thực hiện một đợt phát hành duy nhất trong năm 2019. 
MSB cho biết, sau khi có được nguồn vốn phát hành riêng lẻ, ngân hàng sẽ dùng 60% số vốn để bổ sung vốn trung và dài hạn cho vay; 20% để đầu tư phát triển mạng lưới giao dịch theo mô hình kinh doanh mới, hệ thống công nghệ thông tin; và 20% còn lại để bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng. 

Sẽ bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn
Một tờ trình khác đáng chú ý là ngân hàng sẽ bán cổ phiếu quỹ. Hiện ngân hàng có hơn 100,5 triệu cổ phiếu quỹ và đặt mục tiêu nếu thuận lợi thì sẽ bán hết toàn bộ số cổ phiếu quỹ này. Mục đích là để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tối ưu hóa bảng cân đối của MSB.
MSB cho biết số cổ phiếu quỹ này sẽ bán cho dưới 100 nhà đầu tư và giá bán giao cho HĐQT quyết định. Số các đợt bán sẽ tiến hành trong một đợt hoặc nhiều đợt và vào thời gian phù hợp nhất. Tất cả các vấn đề liên quan bán cổ phiếu quỹ sẽ giao cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của các cấp thẩm quyền.

Quyết tâm niêm yết trong quý 3
Báo cáo tại đại hội, ông Huỳnh Bửu Quang cho biết, việc IPO và niêm yết cổ phiếu là điều tất cả các cổ đông đều mong mỏi, và hiện HĐQT đã và đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết, đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên HoSE.
Trong tờ trình gửi tới cổ đông do Phó chủ tịch Nguyễn Hoàng An trình bày, năm 2018 ngân hàng đã thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ 2018 về việc chuẩn bị các thủ tục để niêm yết. Từ cuối tháng 12/2018 tới nay ngân hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và dự kiến chậm nhất hết tháng 5 sẽ hoàn tất các công việc như bản chào bán cho nhà đầu tư, định giá trước IPO, gửi hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ…
Từ nay đến cuối tháng 6/2019 ngân hàng cũng sẽ hoàn thiện quy trình chào bán cho nhà đầu tư, triển khai các roadshows tại thị trường tiềm năng, lên kế hoạch đón tiếp các nhà đầu tư đến thăm, làm việc cùng MSB, thương lượng giá và giao dịch với nhà đầu tư, sau đó báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán về kết quả giao dịch.
Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2019, ngân hàng sẽ rà soát các điều kiện niêm yết và gửi hồ sơ đăng ký theo quy định của HoSE cũng như chốt danh sách cổ đông và đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD và cuối cùng là niêm yết.
HĐQT MSB cho biết, với kế hoạch nêu trên, hiện HĐQT đang tích cực các công tác chuẩn bị và dự kiến việc niêm yết sẽ hoàn thành trong quý 3/2019. Việc IPO sẽ làm vốn của ngân hàng tăng lên, lượng tiền mặt nhiều hơn và giúp nắm bắt nhiều hơn các cơ hội kinh doanh. Ngân hàng cũng dự kiến việc IPO sẽ tăng giá trị vốn hóa sau khi niêm yết, dự kiến cỡ 1,1 tỷ USD (tức tương đương khoảng hơn 25.000 tỷ đồng - Pv) sau khi bán lại toàn bộ cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư chọn lọc.
Ông Nguyễn Hoàng An đọc các tờ trình
HĐQT MSB muốn xin cổ đông giao cho thực hiện nhiều nội dung quan trọng
HĐQT MSB đồng thời xin cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung quan trọng như:
- Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định; giao cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép, giấy chứng nhận kinh doanh và các văn bản khác có liên quan...
Điều chỉnh cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của MSB trong từng thời kỳ.
- Quy định việc mua lại cổ phiếu đã bán làm cổ phiếu quỹ, quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sẽ sạch nợ tại VAMC trong năm nay, bán cổ phiếu quỹ đảm bảo có lãi
Cổ đông MSB thảo luận, lãnh đạo ngân hàng trả lời
Cổ đông hỏi: Khoản trái phiếu bán cho VAMC, trong báo cáo nói năm 2018 đã giảm hơn 6.000 tỷ tương đương giảm 64%, phần còn lại đặt chỉ tiêu tiếp tục giảm thì giảm cụ thể là bao nhiêu, khi nào sạch nợ tại VAMC? Gía bán cổ phiếu quỹ là bao nhiêu để có lợi cho cổ đông (lúc mua là 11.000 đồng)? Quyết tâm niêm yết cổ phiếu đến đâu?
Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch MSB trả lời cổ đông:
- Hiện MSB còn khoảng 3.000 tỷ trái phiếu VAMC, trong đó trích lập được khoảng 1.400 tỷ. Trong năm nay sẽ tiếp tục xử lý các khoản trái phiếu này bằng 2 cách là trích lập dự phòng vừa xử lý tài sản đảm bảo để năm sau sẽ được NHNN trả cổ tức. Ngân hàng cũng tự tin lợi nhuận cao hơn, vừa đảm bảo mục tiêu lãi 1.860 tỷ vừa có để trích lập dự phòng.
- Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ đảm bảo có lãi, giá cụ thể bao nhiêu rất khó để nói với cổ đông lúc này vì thị trường sẽ thay đổi. HĐQT sẽ bổ sung vào nghị quyết là bán cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu cao hơn giá đã mua vào.
- Kế hoạch niêm yết, năm ngoái đã quyết định lên sàn và đã ký hợp đồng tư vấn với chứng khoán HSC, sẽ chuẩn bị hồ sơ để niêm yết cổ phiếu và thực hiện roadshow ở nước ngoài để hút nhà đầu tư. Còn thời điểm đánh cồng lên sàn thì phải phù hợp thị trường và sẽ do HĐQT cùng với bên tư vấn quyết định.

Đã nộp hồ sơ Basel II lên NHNN, đang chờ phản hồi
Cổ đông hỏi: Là 1 trong 10 ngân hàng được lựa chọn thí điểm áp dụng Basel II, đến nay đã có một số ngân hàng hoàn thành, xin hỏi MSB đã thực hiện đến đâu?
Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc MSB trả lời 
MSB là 1 trong 10 ngân hàng được lựa chọn thí điểm thực hiện Basel II. Đến cuối năm 2018 đã thực hiện cơ bản xong, đã gửi lên NHNN. Cách đây 3 tuần NHNN đã gửi phản hồi trong đó đòi hỏi MSB có kiểm toán về số liệu chi tiết trong toàn hàng. 
Công việc kiểm toán nội bộ mất nhiều thời gian, do đó ngân hàng có giải trình với NHNN, rằng trong suốt thời gian qua đảm bảo áp dụng Basel II thì ngân hàng đã kiểm tra số liệu, do vậy hiện đợi số liệu sau cùng của NHNN, nếu được phê chuẩn thì sẽ đạt trước thời hạn.
Việc áp dụng Basel II sớm cũng là mong muốn của HĐQT vì nhà đầu tư rất cần minh bạch, kiểm soát rủi ro tốt, sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động IPO vì thế ngân hàng đang thúc đẩy nhanh.

Cơ sở nào để định giá 1,1 tỷ USD (tương đương 25.000 tỷ)?
Cổ đông hỏi: Cơ sở nào mà ngân hàng lại xác định giá trị vốn hoá 1,1 tỷ USD, tương đương 25 nghìn tỷ?
Ông Trần Anh Tuấn trả lời:
Việc định giá không phải do lãnh đạo ngân hàng tự chọn mà là do công ty tư vấn xác định dựa trên diễn biến thị trường và giá trị của ngân hàng.
Cổ đông hỏi: MSB có định bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài hay không?
Ông Trần Anh Tuấn: Rất nhiều cổ đông nước ngoài muốn tham gia vào room 30% cổ phần nhà đầu tư nước ngoài tại MSB. HĐQT sẽ tìm hiểu đối tác sau đó sẽ lựa chọn cổ đông tối ưu nhất, trình lên NHNN sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

Đã bán cổ phiếu PGBank giá 13.000 đồng
Cổ đông hỏi: Xin hỏi ngân hàng đã thoái vốn khỏi PGBank chưa? Giá bán bao nhiêu? Sao không bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài?
Ông Huỳnh Bửu Quang trả lời: 
Tháng vừa rồi đã bán cổ phiếu PGBank cho một đối tác, hiện đã được thanh toán đợt 1, đối tác sẽ thanh toán nốt sau khi được NHNN phê duyệt, bởi PGBank là ngân hàng được quan tâm của NHNN do PGBank có kế hoạch sáp nhập...Sau khi được chấp thuận, MSB sẽ xuống dưới 5% theo quy định.
Ông Trần Anh Tuấn trả lời: Giá bán cổ phiếu PGBank là 13.000 đồng.
Liên quan kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài là tách biệt với kế hoạch phát hành cho nhà đầu tư trong nước và bán cổ phiếu quỹ. Việc tìm hiểu nhà đầu tư nước ngoài đang trong quá trình thương thảo, nên sau khi có kết quả sẽ xin ý kiến cổ đông hoặc triệu tập một cuộc họp bất thường khác.
Cổ đông hỏi: PGBank có kế hoạch sáp nhập HDBank với tỷ lệ hoán đổi 1: 0,641 vậy sao không chờ sáp nhập xong thì bán và bán giá cao hơn?
Ông Trần Anh Tuấn: Việc sáp nhập chưa biết khi nào mới xong, hơn nữa nếu chờ thì cũng không được bởi sẽ vi phạm quy định, ngân hàng cần phải hoàn tất sớm để niêm yết.

Cổ đông phấn khởi với ĐHCĐ 2019, thông qua tất cả các tờ trình
Sau phần thảo luận sôi nổi, các cổ đông cho biết cảm thấy rất hài lòng với đại hội cổ đông năm nay vì ngân hàng đã hoạt động tốt hơn, triển vọng tươi sáng hơn so với các năm trước. Cổ đông mong HĐQT sẽ thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận hôm nay, sớm niêm yết cổ phiếu và hoạt động tốt hơn để năm sau được chia cổ tức.
Cuối cùng, đại hội cũng thông qua toàn bộ các tờ trình về kết quả kinh doanh, kế hoạch 2019, tờ trình tăng vốn, bán cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu...
Theo Trí thức trẻ

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.