Header Ads

Ngành Bảo hiểm - Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan

NGÀNH BẢO HIỂM
Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan, lợi nhuận tăng tốt nhờ tỷ lệ bồi thường giảm mạnh.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm Q1.2019 tăng trưởng 17% YoY trong đó phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23% và bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%. 

Về mảng bảo hiểm nhân thọ, trong số 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) đang niêm yết chỉ có duy nhất BVH có kinh doanh BHNT, doanh thu phí Q1.2019 là 5.532 tỷ đồng, +19,7% YoY - thấp hơn mức tăng trưởng toàn thị trường (23%). Tăng trưởng doanh thu phí mảng BHNT của BVH đang có dấu hiệu chậm lại trong khi thị trường chung vẫn đang tăng trưởng rất mạnh, năm 2018 BVH +23% trong khi thị trường +31%- là năm thứ 4 liên tiếp tăng trưởng trên 30%/năm. Mặc dù vẫn là doanh nghiệp lớn nhất nhưng thị phần của BVH trong thị trường màu mỡ này đang giảm dần do sự tham gia ngày càng nhiều của các đối thủ ngoại, mức độ cạnh tranh đang tăng mạnh qua từng năm.

Đối với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu phí của 10 DNBH niêm yết chiếm khoảng trên 70% doanh thu phí toàn thị trường. Doanh thu phí Q1.2019 là 9.316 tỷ đồng, +13% YoY – cao hơn tăng trưởng chung (9%) trong đó có sự tăng trưởng rất mạnh của PTI (+41% YoY). 

Nhóm nghiệp vụ đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của PTI là con người (PTI đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm người vay vốn qua các công ty tài chính tiêu dùng) và xe cơ giới. Ngoài ra, ABI, BLI và BIC là 3 doanh nghiệp có mức tăng phí gốc trong Q1.2019 tốt, lần lượt là 27,7%, 15,7% và 14,1%. 

Tổng doanh thu phí Q1.2019 của các DNBH niêm yết là 15.753 tỷ đồng, +14.7% YoY trong khi lợi nhuận trước thuế là 1.347 tỷ đồng, +16,9% YoY. Lợi nhuận tài chính sụt giảm gần 40% YoY nhưng hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiệu quả hơn với số lỗ giảm 76% đã giúp cải thiện LNTT của các doanh nghiệp. Cả tỷ lệ bồi thường (66%) và tỷ lệ chi phí (38,7%) đều cải thiện so với cùng kỳ 2018 (78% và 39,5%) giúp cho tỷ lệ kết hợp giảm mạnh từ 117,6% xuống 104,7%. Ngoại trừ VNR và BMI có tỷ lệ bồi thường tăng, các DNBH khác đều giảm trong đó giảm mạnh nhất là BVH (từ 99,4% xuống 80,5%) do BVH siết chặt quản lý, tăng phí với một số nghiệp vụ bảo hiểm đang bị lỗ (điển hình là BH xe cơ giới).


Dương Trọng Vinh

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.