Hiển thị các bài đăng có nhãn IPO. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn IPO. Hiển thị tất cả bài đăng

1 thg 3, 2018

Hapro - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).
>> Video giới thiệu doanh nghiệp HAPRO: click vào đây
Đấu giá cổ phần Hapro

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)
 • Địa chỉ: Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3826 7984                    Fax: (024) 3928 8407                            
 • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn thiết bị và linh thông; … bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh, …; các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;…
 • Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 75.926.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 34,51% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 75.926.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2016
6T/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.24
1.27
- Hệ số thanh toán nhanh
1.14
1.15
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
0.52
0.52
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
1.09
1.07
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
18.58
9.09
- DTT/Tổng tài sản
1.09
1.07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
1.11%
0.51%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
2.20%
0.47%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
0.99%
0.23%
5. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
4,000.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
63.20
- Cổ tức
2%
(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h30 – 15h30
26/02/2018 – 23/03/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 16h00 ngày 28/03/2018
Đấu giá
08h30
30/03/2018
Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
31/03/2018 – 09/04/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h00
03/04/2018 – 06/04/2018

 
- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá và hướng dẫn nộp cọc.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn cổ phiếu đấu giá TỐT, thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

26 thg 2, 2018

VinaFood2 - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II.
Đấu giá cổ phần VinaFood2

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II
 • Địa chỉ:  Số 333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3837 0026                    Fax: (028) 3836 5898                                        
 • Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 114.831.000 cổ phần (22,97% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 114.831.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV Vinafood II nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2014
Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
0.97
1.12
- Hệ số thanh toán nhanh
0.49
0.69
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
69.44%
60.76%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
227.25%
154.91%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
4.49
5.87
- DTT/Tổng tài sản
1.57
1.60
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số LNST/DTT
-
0.87%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
-
3.55%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
-
1.39%
- Hệ số LN từ HĐKD/DTT
-
-
5. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
11,882.10
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
118.40
- Cổ tức
1.9%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
09/02/2018 – 06/03/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 12/03/2018
Đấu giá
09h00
14/03/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
15/03/2018 – 24/03/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
15/03/2018 – 21/03/2018

 
- Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá và hướng dẫn nộp cọc.
- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Nhà đầu tư Cá nhân/Tổ chức liên hệ đầu mối Đấu giá tại CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) - Anh Dương Trọng Vinh - 0975271089 - vinhdt@ssi.com.vn để được tư vấn cổ phiếu đấu giá TỐT, thủ tục, hồ sơ đấu giá & giá đấu dự báo. Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | Evinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn

5 thg 1, 2018

VRG - Đấu giá CP của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Dear Anh/Chị,
Xin gửi tới Anh/Chị thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Đấu giá Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Địa chỉ:  Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39325235 - 39325234                Fax: (028) 39327341                                         
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, ….
 • Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 475.123.761 cổ phần (11,88% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 475.123.761 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.42
1.48
- Hệ số thanh toán nhanh
1.12
1.22
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng Tài sản
0.36
0.36
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
0.57
0.55
- VCSH/ Tổng Tài sản
0.67
0.67
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận gộp
20.67%
21.90%
- LN thuần từ HĐSXKD/ DTT
8.96%
13.87%
- Tỷ suất LNTT/ VCSH
5.68%
7.22%
- Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
4.73%
6.32%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
2.97%
4.11%
4. Chỉ số Forward 2018
- Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng)
29,457.00
- LNST kế hoạch (Tỷ đồng)
6,080.00
- Cổ tức
6.00%
(Chỉ số tài chính theo BCTC hợp nhất theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 16h00
08/01/2018 25/01/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00 ngày 31/01/2018
Đấu giá
09h00
02/02/2018
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
03/02/2018 12/02/2018
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h30
05/02/2018 – 09/02/2018

- Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC…)
- Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Trân trọng,

Duong Trong Vinh (Mr.)
Associate
SSI – Hanoi

SSI - Securities Services
1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

M: (+84) 975 271 089 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext. 206 | E: vinhdt@ssi.com.vn | Wwww.ssi.com.vn