Header Ads

Danh mục đầu cơ cổ phiếu BĐS - ngày 27/6

Khuyến nghị mua 2 mã cp BĐS: KLF - IJC

1/ KLF - 26/6:

Ngắn hạn đặt 2 mức giá kỳ vọng KLF tại
14.4 (Fibo 100%)
15.9 (kháng cự đỉnh cũ)
2/ IJC - 26/6:
Mua tích lũy chờ vượt 12.7 mạnh mẽ (break out qua khỏi chiếc hộp màu xanh) 

+ Giá hiện tại: 12.5
+ Kháng cự: 12.7 - 13.9 - 14.3 - 16
+ Hỗ trợ: 12

Ngắn hạn đặt 2 mức giá kỳ vọng tại
14.3 (Fibo 61.8%)
16 (Fibo 100% và là kháng cự đỉnh cũ)


Lưu ý: Để phóng to biểu đồ cổ phiếu, các bạn click chuột trái vào biểu đồ cổ phiếu (chart).====================================
Tuyên bố miễn trách nhiệm:
Đây là nhận định mang tính cá nhân không đại diện cho nhóm hay tổ chức nào khác.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.