Header Ads

Danh mục lai đầu tư đầu cơ đầu tháng 7/2014


CII
MUA
Giá hiện tại: 19.2
Vùng giá mua: mua vào quanh mức giá hiện tại 19.2
Mục tiêu: 29
Hỗ trợ: 18.2
Thời gian nắm giữ: 3-6 tháng
Gọi mua theo phân tích kỹ thuật, dòng tiền và phân tích cơ bản


Lưu ý: Để phóng to biểu đồ cổ phiếu, các bạn click chuột trái vào biểu đồ cổ phiếu (chart).


====================================
Tuyên bố miễn trách nhiệm:
Đây là nhận định mang tính cá nhân không đại diện cho nhóm hay tổ chức nào khác.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.