Header Ads

Dự báo danh mục tái cơ cấu của ETFs - Tháng 12/2014

Market Vectors ETF (ETF VNM) có thể bán ròng trong kỳ cơ cấu khoảng 2% (tương đương giá trị bán ròng khoảng 225 tỷ đồng) để điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam về đúng chuẩn.
SSI khả năng cao lọt vào cả hai quỹ ETF VNM và FTSE Vietnam UCITS ETF (ETF FTSE)
Không có mã bị loại ở ETF VNM
STB, VSH và DRC có khả năng bị loại khỏi rỗ ETF FTSE
Ngày chốt dữ liệu: 28/11/2014 
Ngày hoàn tất các thay đổi: 22/12/2104

Ngày công bố các thay đổi
Thời gian thực hiện cơ cấu
Với ETF VNM: 12/12/2014
Với ETF VNM: 15-19/12/2014 (1 tuần)
Với ETF FTSE: 05/12/2014
Với ETF FTSE: 08-19/12/2014 (2 tuần)


Dự đoán cơ cấu của ETF VNM : Sẽ thêm mới SSI và không loại bất kỳ CP nào trong danh mục
 image008.jpg

Dự đoán cơ cấu ETF FTSE: Loại cả 3 mã STB, DRC và VSH. Thêm mới vào SSIimage010.jpg

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.