Header Ads

UBCKNN thành lập thêm bộ máy cồng kềnh "Vụ giám sát công ty đại chúng"

UBCK NN VN
Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam
(*) Có lẽ trên thế giới hiếm có quốc gia nào như tại VN, người ta lập ra đủ thứ ban bộ, rồi "vụ phó, vụ trưởng",....

Về kinh nghiệm, những nước càng ít cấp phó thì tiếng nói của họ càng có trọng lượng và luôn được thị trường dè chừng lắng nghe. Còn những nước có quá nhiều cấp phó ban bộ thì quốc tế họ khinh thường, và chả ai quan tâm.

Bộ máy ngày càng cồng kềnh. Ngay cả nước Mỹ, giàu có nhất thế giới và là nước có nhiều giải thưởng Nobel kinh tế chiếm tuyệt đối thì công chức cũng chỉ khoảng 800 ngàn người, còn lại chỉ là những cố vấn, chiến lược gia phân tích từng mảng. Thí dụ như chiến lược gia phân tích rủi ro quý kim, chiến lược gia phân tích nền kinh tế TQ, hay chiến lược gia phụ trách phân tích các thị trường tài chính Á châu,...
Với bộ máy mới này của UBCK NN VN, nó to lớn hơn Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (US Securities and Exchange Commission - SEC), kiểm soát các ngân hàng đầu tư. Và Fed và các cơ quan khác kiểm soát các ngân hàng thương mại ở Mỹ cộng lại.
Nguồn Vietstock: Theo Quyết định 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng ký ban hành ngày 8/10/2015 chính thức có hiệu lực. Trong đó:

- Về cơ cấu tổ chức, UBCKNN gồm có 15 đơn vị gồm:
1. Vụ Pháp chế
2. Vụ Phát triển thị trường chứng khoán
3. Vụ Quản lý chào bán chứng khoán
4. Vụ Giám sát công ty đại chúng
5. Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán
6. Vụ Quản lý các công ty quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán
7. Vụ Giám sát thị trường chứng khoán
8. Vụ Hợp tác quốc tế
9. Vụ Tổ chức cán bộ
10. Vụ Tài vụ - Quản trị
11. Văn phòng (có đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh)
12 Thanh tra
13. Cục Công nghệ thông tin
14. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán
15. Tạp chí Chứng khoán

Theo đó, Vụ Quản lý Phát hành (cũ) được tách ra làm hai vụ độc lập là Vụ Quản lý chào bán chứng khoán và Vụ Giám sát công ty đại chúng. Thanh tra UBCKNN thực hiện chức năng thanh tra về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBCKNN và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính. Thanh tra Chứng khoán có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

- Về Lãnh đạo:
UBCKNN có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch là người đứng đầu UBCKNN, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của UBCKNN. Các Phó Chủ tịch UBCKNN chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBCKNN và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Quyết định 48 chính thức có hiệu lực bãi bỏ Quyết định 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính./.

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.