Header Ads

Wall Street Market Holidays 2016

Wall Street Market Holidays 2016

Nhiều nhà đầu VN hay neo vào thị trường tài chính, TTCK và trái phiếu Mỹ,...thắc mắc thị trường Wall Street ngừng giao dịch từ ngày 1/7/2016 là lý do gì, và có hỏi những người VN định cư tại Mỹ họ cũng chả biết nguyên nhân, họ chỉ biết chắc là ngày Independence Day của nước Mỹ nên họ nghỉ lễ không làm việc.

Ở đây tôi trả lời rằng không tính các ngày nghỉ lễ trước Ngày độc lập, thì TTCK Wall Street đóng cửa nghỉ lễ. Cái này chỉ có người Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, mắt xanh, tóc vàng thì họ mới nhớ ngày nghỉ lễ của họ thôi.

Các ngày nghỉ lễ tiếp theo Market Holidays 2016. Đây là những ngày nghỉ lễ mà thị trường trái phiếu và cổ phiếu tại Wall Street ngưng chơi bạc:
·        Ngày Độc Lập, còn gọi là 4 tháng 7 (the 4th of July) -- CLOSED.
·        Ngày lao động: September 5, 2016 (rơi vào ngày thứ hai) -- CLOSED.
·        Columbus Day: October 10, 2016 (rơi vào ngày thứ hai, dân Mỹ nghỉ lễ, nhưng TTCK Wall Street vẫn mở cửa không nghỉ lễ)
·        Ngày Cựu Chiến Binh: November 11, 2016 (rơi vào ngày thứ ba, dân Mỹ nghỉ lễ, nhưng TTCK Wall Street vẫn mở cửa không nghỉ lễ).
·        Ngày lễ Tạ Ơn, tức là Thanksgiving Day: November 24, 2016 (rơi vào ngày thứ năm, TTCK Wall Street đóng cửa không giao dịch).
·        Day after Thanksgiving Day (tức là ngày sau Ngày lễ Tạ Ơn): November 25, 2016 (rơi vào ngày thứ sáu, TTCK Wall Street, mở cửa nhưng giao dịch ngắn ngày hơn, tức là cụ thể Open TIL 1:00 PM ET, nhưng thị trường trái phiếu SIFMA -- Bond Market Open TIL 2:00 PM Close)
·        Christmas Eve Day: December 25, 2016 – CLOSED
·        Christmas Day: December 25, 2016 (CLOSED)
·        New Year's Eve Day: December 31, 2016 (CLOSED)
·        Ngay đầu năm mới, New Year's Day: January 1, 2017 (CLOSED)

Đây là những nghỉ mà TTCK và thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ không giao dịch nên đừng mất công truy cập theo dõi làm gì?

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.