Header Ads

Ước tính thay đổi danh mục ETF Quý 3/2016 (UPDATED)

Sent: Monday, August 22, 2016
Subject: Ước tính thay đổi danh mục ETF Quý 3/2016 (UPDATED)

Dear anh chị, 
SSI Research xin được update về dự báo thay đổi danh mục ETF trong tháng 9 với 1 bổ sung được thị trường quan tâm là iShare ETF với chỉ số tham chiếu là MSCI FM 100 Index
VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)
Chỉ số MVIS Vietnam Index mà quỹ VNM ETF mô phỏng theo sẽ chốt số liệu vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, tức ngày 31/08 tới cho đợt tái cơ cấu danh mục Quý 3/2016.Trước đó chúng tôi đã đưa hai kịch bản mua/bán của quỹ VNM ETF tương ứng với trường hợp của cổ phiếu VNM khi được nâng room. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy kịch bản VNM sẽ được thêm vào danh mục chỉ số là rất lớn. Vì vậy, chúng tôi xin đă ra dự báo về thay đổi của quỹ (đối với cổ phiếu Việt Nam) khi chỉ số MVIS Vietnam Index thêm cổ phiếu VNM vào rổ chỉ số với giả định tỷ lệ free-float bằng 45% và tỷ trọng mục tiêu của thị trường Việt Nam là 84,53%.
  • VNM được thêm vào với tỷ trọng  lớn nhất 8%
  • KHÔNG cổ phiếu vi phạm bị loại khỏi danh mục kỳ này

CP
Giá hiện tại (19/08)
Tỷ trọng mới
Tỷ trọng hiện tại (19/08)
+/-
+/- USD
+/- cổ phiếu
KL đang nắm giữ
VNM
143,000
8.00%
0.00%
8.00%
$28,204,861
4,398,380
0
VIC
47,700
8.00%
7.68%
0.32%
$1,124,180
525,560
12,647,952
VCB
53,500
7.00%
8.83%
-1.83%
-$6,450,357
-2,688,654
12,968,798
MSN
67,500
6.50%
6.67%
-0.17%
-$593,641
-196,121
7,761,100
BVH
60,000
6.00%
5.65%
0.35%
$1,248,760
464,122
7,394,136
SSI
21,700
5.50%
5.49%
0.01%
$47,445
48,757
19,859,401
HPG
48,200
5.00%
0.06
-1.45%
-$5,123,590
-2,370,458
10,519,670
STB
10,600
4.50%
5.62%
-1.12%
-$3,958,699
-8,328,207
41,712,142
NT2
35,200
4.20%
4.00%
0.20%
$705,229
446,779
8,931,299
DPM
28,600
4.02%
4.45%
-0.43%
-$1,526,018
-1,189,867
12,217,160
KDC
36,100
3.97%
3.21%
0.76%
$2,695,935
1,665,356
6,985,860
SBT
35,000
3.81%
3.71%
0.09%
$332,368
211,766
8,337,900
PVS
21,200
2.83%
3.46%
-0.63%
-$2,223,997
-2,339,393
12,837,350
ITA
4,800
2.49%
2.76%
-0.27%
-$961,440
-4,466,689
45,262,821
HAG
6,400
2.27%
2.52%
-0.25%
-$898,922
-3,132,181
30,964,434
PVD
28,000
2.04%
2.10%
-0.06%
-$224,645
-178,914
5,910,227
KBC
17,700
1.99%
2.21%
-0.22%
-$785,319
-989,413
9,819,850
VCG
14,600
1.93%
2.25%
-0.33%
-$1,147,235
-1,752,284
12,120,697
FLC
5,600
1.60%
1.83%
-0.22%
-$780,528
-3,108,175
25,614,712
PVT
16,500
1.50%
2.18%
-0.68%
-$2,389,514
-3,229,464
10,360,275
SHB
5,400
1.38%
1.53%
-0.15%
-$540,553
-2,232,283
22,299,621

db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (DB)
Chỉ số FTSE Vietnam Index mà quỹ FTSE ETF mô phỏng sẽ chốt số liệu vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 8, tức thứ Sáu tuần này, ngày 26/08. Như những lưu ý trong bài phân tích trước, hiện tại chúng tôi cho rằng xác suất cổ phiếu TTF bị loại khỏi danh mục khá lớn, bên cạnh đó VNM, HSG được thêm vào với xác suất cao.
Riêng trường hợp của DRC sau khi chốt số liệu tính toán lại, chúng tôi nhận thấy rằng DRC đang gặp khó khăn để thỏa mãn điều kiện về thanh khoản, khi GTGD trung bình ngày trong 3 tháng đang ở mức 39% (thấp hơn mức 40% yêu cầu). Như vậy ranh giới của DRC được thêm vào phụ thuộc khá nhiều vào giá trị giao dịch của 5 phiên giao dịch tuần này.
Chúng tôi xin đưa ra dự báo mua/bán của quỹ FTSE ETF với kịch bản mà chúng tôi nhận thấy có nhiều khả năng nhất:
  • Thêm VNMHSG và DRC
  • Loại TTF
CP
Giá hiện tại (18/08)
Tỷ trọng mới
Tỷ trọng hiện tại (18/08)
+/-
+/- cổ phiếu
VNM
174,000
15.00%
0.00%
15.00%
6,449,028
VIC
47,900
12.81%
14.52%
-1.71%
-2,669,988
HPG
48,800
12.27%
14.28%
-2.01%
-3,087,440
MSN
63,500
9.04%
12.71%
-3.67%
-4,321,601
VCB
53,000
8.08%
9.24%
-1.16%
-1,632,767
STB
10,600
4.06%
4.78%
-0.72%
-5,048,690
SSI
22,100
4.06%
6.42%
-2.36%
-7,988,361
PVD
27,900
3.38%
3.73%
-0.35%
-927,605
DPM
28,900
3.17%
3.69%
-0.52%
-1,339,326
KBC
17,800
2.71%
3.24%
-0.53%
-2,225,391
KDC
35,000
2.58%
2.70%
-0.12%
-260,595
SBT
34,500
2.37%
2.63%
-0.26%
-570,181
HSG
41,700
2.33%
0.00%
2.33%
4,179,759
BVH
58,500
2.31%
2.63%
-0.32%
-403,221
ITA
4,900
1.56%
1.65%
-0.09%
-1,313,366
NT2
35,400
1.56%
2.67%
-1.11%
-2,338,576
PGD
46,800
1.46%
1.55%
-0.09%
-149,751
HAG
6,000
1.43%
1.76%
-0.33%
-4,076,828
FLC
5,600
1.38%
1.21%
0.17%
2,266,361
PVT
16,400
1.29%
1.51%
-0.22%
-1,019,749
ASM
15,700
1.21%
1.37%
-0.16%
-778,128
DRC
39,200
1.03%
0.00%
1.03%
1,968,996
GTN
18,300
0.96%
2.14%
-1.18%
-4,830,283
HQC
5,100
0.77%
0.87%
-0.10%
-1,462,433
HNG
6,800
0.74%
0.96%
-0.22%
-2,379,471
HVG
9,800
0.72%
0.74%
-0.02%
-172,813
BHS
16,500
0.66%
0.75%
-0.09%
-430,149
HHS
5,900
0.57%
0.66%
-0.09%
-1,123,764
PDR
13,000
0.48%
1.05%
-0.57%
-3,281,951
TTF
8,700
0.00%
0.52%
-0.52%
-4,471,326

iShares MSCI Frontier 100 ETF
Ngoài 2 quỹ VNM ETF và DB FTSE ETF như kể trên đã khá quen thuộc với các NĐT trên thị trường Việt Nam, iShares MSCI Frontier 100 ETF cũng được biết đến là quỹ ETF mà trong đó có các cổ phiếu của Việt nam cùng các thị trường cận biên khác.
Quỹ iShare ra đời vào ngày 12/09/2012, quỹ này mô phỏng theo Chỉ số MSCI Frontier Markets (FM) 100 Index. Đây là tập con gồm 100 mã (+/- 15) vốn hoá tự do cao nhất của danh mục Chỉ số MSCI Frontier Markets (FM) Investable Market Index (IMI)(1), trước đây quỹ mô phỏng theo Chỉ số MSCI Frontier Market (FM) Index(2) .
(1)    Chỉ số MSCI FM IMI Index là chỉ số gồm toàn bộ các cổ phiếu có vốn hoá lớn, trung bình và nhỏ đại diện cho 23 thị trường cận biên. Hiện tại chỉ số bao gồm 320 cổ phiếu, chiếm 99% vốn hoá tự do của mỗi nước. Chỉ số này được đưa vào sử dụng vào ngày 01/12/2010.
(2)    Chỉ số MSCI FM Index là chỉ số bao gồm các cổ phiếu có vốn hoá lớn và trung bình của 23 thị trường cận biên. Chỉ số này bao gồm 117 cổ phiếu, chiếm 85% vốn hoá tự do của mỗi nước, chỉ số được đưa vào sử dụng vòa ngày 18/12/2007.


Quỹ iShare được tái cơ cấu theo chỉ số cơ sở MSCI FM 100 Index. Điểm cần lưu ý là Chỉ số MSCI FM 100 Index sẽ thêm/bớt cổ phiếu hai lần trong năm (Semi-annual Index Review- SAIR) vào tháng 5 và tháng 11, trong khi tháng 2 và tháng 8 chỉ số chỉ cơ cấu tỷ trọng các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Vì vậy, trong đợt cơ cấu tháng 9 này, quỹ chỉ điều chỉnh tỷ trọng các cổ phiếu về tỷ trọng mục tiêu mà không có bất kỳ sự thay đổi về cổ phiếu.
Trong 3 ETF kể trên, iShare ETF có tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam thấp nhất, chiếm chưa đến 4% trong khi tỷ trọng cổ phiếu Vietnam ở quỹ FTSE là 100%, ở quỹ VNM ETF trên 82%.
Tỷ trọng của các thị trường trong Chỉ số MSCI FM 100 Index
Thị trường
Tỷ trọng   cũ (01/06)
Tỷ trọng   hiện tại (19/08)
Tỷ trọng mới (01/09)
Kuwait
21.08%
21.06%
21.00%
Argentina
19.86%
19.77%
19.73%
Pakistan
11.05%
10.96%
10.93%
Nigeria
7.25%
7.48%
7.46%
Kenya
6.66%
6.62%
6.61%
Morocco
6.03%
6.02%
6.00%
Romania
4.77%
4.78%
4.91%
Oman
4.84%
4.83%
4.87%
Mauritius
4.18%
4.16%
4.19%
Bangladesh
4.00%
4.00%
3.99%
Vietnam
3.61%
3.67%
3.70%
Sri Lanka
2.32%
2.32%
2.32%
Kazakhstan
1.99%
1.98%
1.97%
Jordan
1.35%
1.35%
1.35%
Bahrain
0.69%
0.69%
0.69%
Slovenia
0.31%
0.31%
0.30%

Chúng tôi xin nói thêm về trường hợp của cổ phiếu VNM, cổ phiếu này đã được thêm vào danh mục MSCI Vietnam Index và chỉ số MSCI Frontier Market Index như công bố ngày 11/08. Như vậy, VNM chắc chắn đã được thêm vào chỉ số MSCI FM IMI, chỉ số mẹ (Parent Index) của chỉ số MSCI FM 100 Index, để xem xét thêm vào rổ chỉ số MSCI FM 100 Index của đợt review tháng 11 tới. Tuy nhiên, như đã nói ở trên VNM chưa thể được thêm vào chỉ số MSCI FM 100 Index cũng như danh mục iShare ETF trong đợt review tháng 9.
Từ nguồn tin đáng tin cậy chúng tôi có được, hiện tại VNM trong danh mục MSCI FM Index có tỷ trọng 4,26%, lớn thứ 2 sau cổ phiếu National Bank của Kuwait (có tỷ trọng 5,71%). Như vậy việc VNM được thêm vào chỉ số MSCI FM 100 Index của đợt review tháng 11 tới đây hoàn toàn khả quan. Còn trong danh mục cổ phiếu iShare trong đợt review này tiếp tục chỉ bao gồm 4 cổ phiếu VIC, MSN, VCB, STB và dự đoán mua bán của iShare ETF như sau:
CP
Giá hiện tại (19/08)
Tỷ trọng mới
Tỷ trọng hiện tại (18/08)
+/-
+/- USD
+/- cổ phiếu
KL đang nắm giữ
VIC
47,700
1.66%
1.60%
0.06%
$235,204
109,959
3,089,258
MSN
67,500
1.12%
1.02%
0.10%
$411,195
135,847
1,489,000
VCB
53,500
0.64%
0.65%
-0.02%
-$68,038
-28,360
1,135,700
STB
10,600
0.28%
0.29%
-0.01%
-$49,441
-104,012
2,550,079

Lưu ý: Ước tính mua bán của từng quỹ đều dựa vào những số liệu mới và phù hợp nhất, tuy nhiên vẫn sẽ xảy ra những sai số nhất định giữa ước tính và lượng mua/bán thực tế của các quỹ. Vì vậy chúng tôi xin lưu ý một lần nữa đến anh chị, bên cạnh đó sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá, cập nhật ngay khi quỹ chốt số liệu và đưa ra những dự báo kịp thời. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại cho các anh chị những thông tin tham khảo hữu ích.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.