Header Ads

PC1: Năm 2017 là thời điểm tốt để mua vào

PC1: Năm 2017 là thời điểm tốt để mua vào
Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm 46.000 đồng/cp
Tăng/Giảm: +18,9%
Giá hiện tại (ngày 24/04/2017)38.700 đồng/cp
Tổng quan KQKD quý 4/2016
PC1 công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý 4/2016 đạt 905 tỷ đồng (-21,7% YoY) và 46 tỷ đồng (-59,3% YoY). Doanh thu giảm do doanh thu mảng xây dựng giảm từ 949 tỷ đồng trong quý 4/2015 còn 675 tỷ đồng trong quý 4/2016 (-29% YoY). Doanh thu mảng này thấp do nhiều dự án bị chậm trên toàn ngành nhưng mức giảm trong quý 4/2016 cao hơn nhiều so với 9T2016 (-17% YoY trong 9T2016). Tương tự như ngành xây dựng, mảng sản xuất thép cũng chịu tăng trưởng âm trong quý 4/2016 và cả năm 2016 do sản phẩm chủ yếu dùng trong mảng xây dựng. Mảng xây dựng và sản xuất thép chiếm 78% doanh thu công ty năm 2016.
Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 4/2016 không đổi so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận ròng giảm đáng kể 59,3% YoY do PC1 ghi nhận lỗ 39 tỷ đồng của CTCP Gang thép Cao Bằng (CISCO) và CTCP Khoáng sản Tấn Phát do phát sinh chi phí cố định lớn trong những ngày đầu hoạt động trong khi công ty chưa đạt công suất tối đa. Khoản đầu tư này tính đến cuối năm 2016 là 80,6 tỷ đồng
Năm 2016, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 3.006 tỷ đồng (-3,1% YoY) và 306 tỷ đồng (+24,6% YoY). Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,8% trong năm 2015 lên 17,5% trong năm 2016 nhờ tất cả các phân khúc cải thiện trong năm 2016 và đóng góp đáng kể của mảng bất động sản (dự án PCC1 Complex).
Kết quả kinh doanh quý 4/2016
(tỷ đồng)
4Q16
4Q15
YoY
3Q16
QoQ
% KH 2016
TSLN
4Q16
4Q15
3Q16
2015
Doanh thu thuần
905,3
1.155,9
-21,7%
527,5
71,6%
107,3%
Lợi nhuận gộp
115,3
147,3
-21,7%
87,7
31,5%
12,7%
12,7%
16,6%
13,8%
Lợi nhuận từ HĐKD
38,5
113,9
-66,2%
62,0
-37,9%
4,2%
9,9%
11,8%
9,2%
EBIT
74,7
150,6
-50,4%
78,6
-4,9%
8,3%
13,0%
14,9%
10,6%
EBITDA
91,3
153,8
-40,6%
86,0
6,2%
10,1%
13,3%
16,3%
11,4%
Lợi nhuận trước thuế
65,9
148,0
-55,5%
74,1
-11,1%
7,3%
12,8%
14,1%
10,3%
Lợi nhuận ròng
45,8
113,5
-59,7%
55,0
-16,8%
100,4%
5,1%
9,8%
10,4%
7,9%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông
45,9
112,8
-59,3%
54,9
-16,5%
5,1%
9,8%
10,4%
7,9%
Nguồn: PC1
Kết quả kinh doanh theo phân khúc
Triệu đồng
2015
2016
Tăng trưởng
Ghi chú
Doanh thu
3.100.859
3.006.039
-3%

Xây dựng
2.336.758
1.816.996
-22%

Bất động sản
0
463.567
n.a
Ghi nhận 90% doanh thu dự án PCC1 Complex
Sản xuất
658.664
514.444
-22%

Cho thuê
7.212
8.851
23%

Thương mại
61.398
130.991
113%

Khác
36.827
62.214
69%

Thủy điện
8.976
n.a

Lợi nhuận gộp
434.575
527.107
21%

Xây dựng
326.925
264.909
-19%

Bất động sản
-
140.497
n.a

Sản xuất
94.154
81.372
-14%

Cho thuê
3.041
4.610
52%

Thương mại
576
8.291
1339%

Khác
9.879
23.856
141%

Thủy điện
3.572
n.a
Nhà máy thủy điện Trung Thu đi vào hoạt động vào cuối tháng 11/2016

Tỷ suất lợi nhuận gộp
14,01%
17,53%

Xây dựng
13,99%
14,58%
Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng sau khi mảng này chạm mức thấp nhất trong năm 2015 do hầu hết doanh thu từ hoạt động cung cấp trạm biến áp có tỷ suất thấp hơn so với hoạt động xây dựng
Bất động sản
n.a
30,31%

Sản xuất
14,29%
15,82%
Giá thép giảm trong năm 2016 giúp tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện
Cho thuê
42,17%
52,08%

Thương mại
0,94%
6,33%

Khác
26,83%
38,35%

Thủy điện
n.a
39,80%

Nguồn: PC1
Triển vọng năm 2017-2018
Công ty công bố Nghị quyết HĐQT trong đó lợi nhuận ròng năm 2017 giữ không đổi trong khi đó, công ty sẽ đạt tăng trưởng mạnh trở lại vào năm 2018 về cả doanh thu và lợi nhuận ròng.
Tỷ đồng
2017P
2018P
Doanh thu
3.586
5.166
Tăng trưởng
+19,3%
+44%
Lợi nhuận ròng
307
423,3
Tăng trưởng
+0,3%
+37,9%
Nguồn: PC1
Xây dựng: Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.200 tỷ đồng (+21% YoY) nhờ các hợp đồng ký gần đây trong quý 4/2016 và quý 1/2017. Chúng tôi ước tính doanh thu sẽ cải thiện khi các dự án tạm ngừng sẽ khởi động trở lại. Tuy nhiên, do công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm ngoái, chúng tôi ước tính phân khúc này chỉ tăng 15% YoY trong năm 2017 và 10% YoY trong năm 2018.
Sản xuất thép: Gần đây, AG Ajikawa (công ty Nhật Bản chuyên về cung cấp cột thép) ký hợp đồng đầu tiên mua 5 nghìn tấn thép kết cấu từ PC1 để xuất khẩu sang Bangladesh. Gần đây, PC1 chỉ hoạt động 60-65% công suất đạt 45 nhìn tấn/năm. Do đó, chúng tôi ước tính năm 2017, phân khúc này sẽ đạt tăng trưởng tích cực ở mức 20% YoY trong năm 2017 và tiếp tục tăng trong năm 2018. AG đặt kế hoạch liên doanh với PC1 sản xuất thép kết cấu xuất khẩu sang Indonesia nhưng hiện hợp đồng vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.
Bất động sản: Chúng tôi ước tính PC1 sẽ ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu còn lại từ một số căn hộ và biệt thự trong dự án PCC1 Complex trong năm 2017. Năm 2018, công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2 do công ty mở bán căn hộ và ước tính bàn giao vào năm 2018. Tổng doanh thu dự án khoảng 1.110 tỷ đồng, ghi nhận vào năm 2018 và 2019.
Thủy điện: Chúng tôi duy trì dự báo hai nhà máy thủy điện sẽ đóng góp 240 tỷ đồng doanh thu năm 2017 và lợi nhuận ròng đạt 1 triệu USD. Năm 2018, nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3 và 3A ước tính đi vào hoạt động và đóng góp 200 tỷ đồng doanh thu năm 2018.
Đầu tư dài hạn: Chúng tôi ước tính PC1 vẫn sẽ ghi nhận lỗ 30 tỷ đồng từ đầu tư dài hạn (CISCO và CTCP Khoáng sản Tấn Phát) trong năm 2017 và lỗ 15 tỷ đồng trong năm 2018 và không còn phát sinh lỗ kể từ năm 2019. Chúng tôi cẩn trọng giả định lỗ do hạn chế thông tin từ các khoản đầu tư kể trên. Thực tế, công ty đặt kế hoạch không còn chịu lỗ từ khoản đầu tư vào năm 2017.
Tổng quan, chúng tôi ước tính doanh thu 2017 và 2018 sẽ đạt 2.959 tỷ đồng (-1,6% YoY) và 3.680 tỷ đồng (+24,4% YoY), trong khi lợi nhuận ròng có thể đạt 280,5 tỷ đồng (-8,3% YoY) và 399 tỷ đồng (+42% YoY) trong năm 2017 và 2018. Ước tính của chúng tôi thấp hơn so với kế hoạch công ty do PC1 ước tính đạt 500 tỷ đồng doanh thu từ mảng kinh doanh mới (thiết bị điện năm 2017) nhưng công ty chưa tiết lộ thông tin gì về thương vụ M&A. Theo đó, chúng tôi chưa cho yếu tố này vào mô hình định giá.
Triệu đồng
2016A
2017E
Growth
2018E
Growth
Doanh thu
3.006.039
2.958.934
-2%
3.679.622
24%
Xây dựng
1.816.996
2.089.545
15%
2.298.500
10%
Bất động sản
463.567
50.000
-89%
500.000
900%
Sản xuất
514.444
617.333
20%
679.066
10%
Cho thuê
8.851
8.851
0%
8.851
0%
Thương mại
130.991
130.991
0%
130.991
0%
Khác
62.214
62.214
0%
62.214
0%
Thủy điện
8.976
240.000
2574%
440.000
83%
Lợi nhuận gộp
527.107
557.153
6%
844.272
52%
Xây dựng
264.909
302.984
14%
333.282
10%
Bất động sản
140.497
15.000
-89%
150.000
900%
Sản xuất
81.372
98.773
21%
108.651
10%
Cho thuê
4.610
4.610
0%
4.553
-1%
Thương mại
8.291
3.930
-53%
3.930
0%
Khác
23.856
23.856
0%
23.856
0%
Thủy điện
3.572
108.000
2924%
220.000
104%
Tỷ suất lợi nhuận gộp
18,0%
19,0%
23,0%
Xây dựng
14,6%
15,0%
15,0%
Bất động sản
30,3%
30,0%
30,0%
Sản xuất
15,8%
16,0%
16,0%
Cho thuê
52,1%
52,1%
51,4%
Thương mại
6,3%
3,0%
3,0%
Khác
38,4%
38,4%
38,4%
Thủy điện
39,8%
45,0%
50,0%
Nguồn: SSI ước tính
Quan điểm đầu tư
Do công ty ghi nhận tăng chi phí dự phòng khoản đầu tư dài hạn so với dự kiến ban đầu, kết quả kinh doanh năm 2016 thấp hơn 20% so với ước tính của chúng tôi. Chúng tôi cũng giảm dự báo KQKD năm 2017 đối với PC1 chỉ còn 280 tỷ đồng so với ước tính trước là 328 tỷ đồng.
Ở mức giá hiện tại là 38.700 đồng/cp, PC1 đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 11,4x và 7,8x là tương đối thấp. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PC1 ở mức giá mục tiêu điều chỉnh là 46.000 đồng/cp (so với giá mục tiêu trước đó là 54.000 đồng/cp) dựa trên PE 2017 là 12,5x (43.000 đồng/cp) và theo phương pháp DCF (49.000 đồng/cp). Chúng tôi đặt PE 2017 ở mức cao dựa trên ước tính công ty tăng trưởng mạnh kể từ năm 2018.
Dương Trọng Vinh (Mr.)
Chuyên viên tư vấn chứng khoán

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Di động & Zalo & Viber: 0975 271 089
Email: vinhdt@ssi.com.vn
Skype: vinhduong89 | dautruongtaichinh
Facebook: https://www.facebook.com/dautruongtaichinh
Website: www.dautruongtaichinh.com | https://www.ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.