Header Ads

PAC: Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt tăng trưởng đáng khích lệ

PAC: Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt tăng trưởng đáng khích lệ
Khuyến nghị: NẮM GIỮ
Giá mục tiêu 1 năm 36.300 đồng/cp
Tăng/Giảm: +6,8%
Giá hiện tại (ngày 10/03/2017)34.000 đồng/cp
PAC hoàn thành tốt kế hoạch năm với lợi nhuận trước thuế đạt 160,4 tỷ đồng tăng 32,6% YoY và vượt 23,4% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 2.537 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định ở mức 12,3% YoY so với 11,5% YoY trong năm 2015, nhờ tăng trưởng doanh thu ắc quy đạt 13% do nhu cầu thay thế ắc quy xe tăng. Sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm ắc quy mới chất lượng hơn như CMF và PTX vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng ở mức 40% YoY và 28% YoY, đóng góp khoảng 16% sản lượng tiêu thụ ắc quy. Theo ước tính của công ty, thị phần ắc quy trong nước của PAC và GS Việt Nam ở mức 40-45% trong năm 2016. Đồng thời, sản lượng xuất khẩu đạt tăng trưởng ổn định ở mức 11% YoY.
(tỷ đồng)
2016
2015
YoY
% KH2016
TSLN
2016
2015
Doanh thu thuần
2.290,9
2.116,8
8,2%
93,9%
Lợi nhuận gộp
394,7
374,8
5,3%
17,2%
17,7%
Lợi nhuận từ HĐKD
172,7
131,0
31,8%
7,5%
6,2%
EBIT
174,1
130,5
33,4%
7,6%
6,2%
EBITDA
236,5
196,5
20,4%
10,3%
9,3%
Lợi nhuận trước thuế
160,4
121,0
32,6%
123,4%
7,0%
5,7%
Lợi nhuận ròng
121,3
90,5
34,1%
5,3%
4,3%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông
121,3
90,5
34,1%
5,3%
4,3%
Nguồn: PAC, SSI Research

Tỷ lệ giảm trừ doanh thu/ tổng doanh thu tăng từ 6,3% trong năm 2015 lên 9,7% trong năm 2016 do công ty tăng hoa hồng cho nhà phân phối nhằm mở rộng thị phần và tác động của Thông tư 200 quy định các công ty ghi nhận chi phí chiết khấu thương mại vào giảm trừ doanh thu thay vì chi phí bán hàng. Tổng chi phí giảm trừ doanh thu và chi phí bán hàng chiếm 16,5% tổng doanh thu của PAC trong năm 2016 so với năm 2015 là 15%.
Tỷ lệ giá vốn hàng bán/tổng doanh thu giảm từ 77,1% trong năm 2015 còn 74,7% trong năm 2016 chủ yếu do giá chì giảm 4% trong quý 2/2016 khiến tỷ lệ giá vốn hàng bán/tổng doanh thu giảm còn 67% trong quý này so với mức thông thường là 76-78% trong các quý khác. Giá chì chiếm 60-70% giá thành sản xuất ắc quy của PAC trong năm 2016.
Mặt khác, thu nhập tài chính ròng cải thiện đáng kể đạt 2,7 tỷ đồng từ mức lỗ 19,3 tỷ đồng trong năm 2015, chủ yếu nhờ lỗ tỷ giá giảm từ mức 28,4 tỷ đồng trong năm 2015 còn 6,4 tỷ đồng trong năm 2016 do đồng VND giảm 1% trong năm 2016 so với 5% trong năm 2015.
Triển vọng kinh doanh
Phương tiện vận tải gia tăng hỗ trợ nhu cầu ắc quy: Theo Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh thu bán ô tô đạt tăng trưởng đáng kể khoảng 40%/năm trong giai đoạn 2014-2016, trong đó sản lượng tiêu thụ phương tiện thương mại như xe tải đat tăng trưởng 45%/năm, đây là loại xe có thời gian thay thế ắc quy ít hơn so với ô tô du lịch. VAMA cũng dự báo doanh thu bán ô tô có thể tăng 10% YoY trong năm 2017. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ xe gắn máy cũng tăng đáng kể 5,1% và 9,5% trong năm 2015 và 2016. Do các phương tiện này cần 2-3 năm để thay thế ắc quy, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ ô tô và xe gắn máy ấn tượng sẽ thúc đẩy nhu cầu thay thế ắc quy trong giai đoạn 2017-2018.
Giá chì tăng có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận năm 2017. Giá chì tăng 14,5% YTD do nhu cầu phương tiện sử dụng ắc quy thế giới tăng. Theo Bloomberg, giá chì theo hợp đồng tương lai hiện ở mức trung bình 2.260 USD/tấn trong năm 2017, tăng khoảng 20% so với trung bình năm 2016. Do PAC đã dự trữ đủ cho 3 tháng sản xuất, chúng tôi ước tính chi phí nguyên liệu tăng có thể ảnh hưởng từ quý 2/2017. Thực tế, giá chì tăng có thể khiến tăng chi phí sản xuất của tất cả các nhà sản xuất ắc quy, bao gồm đối thủ chính của PAC là GS Việt Nam, nhờ vậy PAC có thể chuyển chi phí này tới người dùng cuối thông qua tăng giá bán hay giảm chiết khấu thương mại. Tuy nhiên, do công ty cần thời gian để điều chỉnh dần chính sách bán hàng dựa trên chính sách của các công ty cùng ngành nhằm duy trì thị phần, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận của công ty có thể giảm khoảng 2% trong năm 2017 từ mức 25% trong năm 2016.
Thu nhập bất thường từ chuyển nhượng đất: PAC có kế hoạch di dời hai nhà máy sản xuất pin tại Quận 6, TP.HCM, bao gồm một nhà máy tại 445-449 Gia Phú và một nhà máy tại 752 Hậu Giang. PAC hiện đang làm việc với CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt (Vietcomreal) để chuyển nhượng quyền sử dụng các mảnh đất này cho đối tác để phát triển các dự án thương mại và văn phòng. Trong nửa đầu năm 2017, công ty dự kiến ghi nhận lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng đền bù chi phí di dời nhà máy tại Gia Phú. Chi phí đền bù di dời nhà máy tại Hậu Giang ước tính ở mức 30 tỷ đồng trong đó 5 tỷ đồng có thể ghi nhận vào quý 4/2017 và phần còn lại ghi nhận vào năm 2018 khi thực hiện di dời nhà máy theo kế hoạch.
Kế hoạch năm 2017 và tăng công suất sản xuất: Năm 2017, PAC đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 1.750 tỷ đồng (+8,4% YoY) và 165 tỷ đồng (+2,9% YoY). Công ty cũng lên kế hoạch tăng công suất thiết kế khoảng 30% từ 1.500 KWH/năm lên 1.900 KWH/năm với chi phí đầu tư là 140 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2017. Hiện PAC đang vận hành 110% công suất thiết kế đối với mảng ắc quy và 95% công suất thiết kế đối với mảng pin.
Ước tính kết quả kinh doanh
Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ ắc quy và tổng doanh thu năm 2017 đạt 1,85 MWH (+12% YoY) và 2.947 tỷ đồng (+16%YoY) nhờ thị trường ô tô và xe gắn máy diễn biến tích cực gần đây và kế hoạch tăng công suất của Công ty trong năm 2017. Chúng tôi giả định giá chì có thể tăng 20% YoY và công ty có thể tăng 4% giá bán trung bình và giảm 1,6% chiết khấu thương mại để bù đắp cho chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó, nhờ ghi nhận 25 tỷ đồng thu nhập bất thường từ việc di dời nhà máy Gia Phú, lợi nhuận ròng 2017 ước tính đạt 148 tỷ đồng (+22% YoY). Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận ròng 2017 có thể tăng 6% YoY.
Năm 2018, mặc dù tăng trưởng nhu cầu ắc quy ước tính không đổi, chúng tôi cẩn trọng ước tính tăng trưởng sản lượng tiêu thụ có thể giảm còn 10% YoY khi các nhà máy hiện tại đạt công suất tối đa vào năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng có thể đạt 3.222 tỷ đồng (+9% YoY) và 162 tỷ đồng (+10% YoY), dựa trên giả định giá đầu vào và đầu ra ổn định.
Cập nhật khác: Sau khi trả trước 7% trên mệnh giá của cổ tức năm 2016 vào tháng 8 năm trước, PAC ước tính trả 5% trên mệnh giá cổ tức tiền mặt (500 đồng/cổ tức) cho năm 2016, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/03/2017 và ngày trả cổ tức là 06/04/2017. Tại ĐHCĐ 2016, PAC đã thông qua cổ tức 2016 tối thiểu ở mức 12% trên mệnh giá.
Quan điểm đầu tư
Ở mức giá hiện tại là 34.000 đồng/cp, PAC đang giao dịch tại PE 2016 và 2017 là 11,9x và 10,8x. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 36.300 đồng/cp, dựa trên PE mục tiêu không đổi là 12,5x. Mặc dù Vinachem, đây là đơn vị Nhà nước nắm giữ 51,4% cổ phần PAC, chưa công bố chính thức giảm tỷ lệ sở hữu tại PAC, việc Vinachem thoái vốn có thể là yếu tố hỗ trợ cổ phiếu trong dài hạn.


Dương Trọng Vinh (Mr.)
Chuyên viên tư vấn chứng khoán

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Di động & Zalo & Viber: 0975 271 089
Email: vinhdt@ssi.com.vn
Skype: vinhduong89 | dautruongtaichinh
Facebook: https://www.facebook.com/dautruongtaichinh
Website: www.dautruongtaichinh.com | https://www.ssi.com.vn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.