Header Ads

VNM - Cập nhật tài liệu ĐHCĐ năm 2017

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSE): Cập nhật tài liệu ĐHCĐ năm 2017
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.451 triệu cp; Vốn hóa: 209.004 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 120,4 tỷ đồng, Giá hiện tại: 144.000 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 54,49%.
Vinamilk
VNM vừa công bố tài liệu ĐHCĐ 2017 vào ngày 06/04/2017 với những điểm đáng chú ý sau:
  • Kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2017-2021
Tỷ đồng
2016A
2017P
YoY
Doanh thu
46,965
51,000
8.6%
Lợi nhuận trước thuế
11,238
11,800
5.0%
Lợi nhuận ròng sau thuế
9,364
9,735
4.0%
Nguồn: VNM
Cổ tức 2017 tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận ròng sau thuế
VNM đặt kế hoạch doanh thu đạt 80 nghìn tỷ đồng (3,5 tỷ USD) vào năm 2021 trong đó 75% doanh thu từ thị trường trong nước và 25% doanh thu từ xuất khẩu. Tăng trưởng doanh thu trong nước giai đoạn 2017-2021 theo kế hoạch trung bình ở mức 10%/năm, kế hoạch này cao hơn so với tăng trưởng thị trường hiện tại.
Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2017-2021 dự báo ở mức 17 nghìn tỷ đồng, bao gồm mở rộng công suất sản xuất (tăng lên 2,8 triệu tấn vào năm 2021, +70% so với tổng công suất sản xuất năm 2016) và mở rộng trang trại. Kế hoạch này bao gồm công suất của đàn bò 44,4 nghìn con có khả năng cung cấp 157 nghìn tấn sữa, cùng với sản lượng mua từ nông dân đạt khoảng 251 nghìn tấn.
Cổ tức tiền mặt năm 2016 ở mức 60%. 20% còn lại sẽ trả vào ngày 22/05/2017 (ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017)
  • Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
Công ty dự kiến thay đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT trong giai đoạn 2017-2020 có thể mở rộng lên 9 thành viên từ mức hiện tại là 6 thành viên. Trong 9 ứng viên, VNM hiện đang xem xét các cá nhân sau:
Đề cử Thành viên độc lập: Bà Lê Thị Băng Tâm (hiện tại là Chủ tịch của VNM), bà Mai Kiều Liên (hiện tại là Tổng Giám đốc), ông Lê Thanh Liêm (hiện tại là Giám đốc Tài chính), ông Đỗ Lê Hùng (Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ của Big C Việt Nam), Ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch Cotecon)
Đề cử Thành viên từ SCIC: Bà Đặng Thị Thu Hà và Ông Nguyễn Hồng Hiển
Đề cử Thành viên từ F&N: Ông Lee Meng Tat và ông Chye Hin Fah
Ước tính lợi nhuận và quan điểm đầu tư
Năm 2017, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu thuần của VNM đạt 53.442 tỷ đồng (+14,2% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 10.596 tỷ đồng (+13,2% YoY). Trong giai đoạn 2017-2021, chúng tôi dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) của lợi nhuận ròng đạt 9,2%.

Ở mức giá hiện tại, VNM đang giao dịch tại PE 2017 là 21,9x và PE 2018 là 20,5x. Giá mục tiêu 1 năm ở mức 153.000 đồng/cp, dựa trên PE mục tiêu là 23x. 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.