Header Ads

DHG: Cập nhật tài liệu ĐHCĐ 2017

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSE): Cập nhật tài liệu Đại hội Cổ đông
DHG - Dược Hậu Giang
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 87 triệu cp; Vốn hóa: 11.663 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 10,27 tỷ đồng, Giá hiện tại: 133.800 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 49%.
DHG sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 18/04/2017 với những ý chính sau:
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: DHG đề xuất ĐHCĐ thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Như đề cập trong các báo cáo trước, ban lãnh đạo và SCIC đều muốn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Taisho muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại DHG lên đến 100% (tỷ lệ sở hữu hiện tại là 24,4%)
Phát hành cổ phiếu thưởng: DHG sẽ phát hành cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1 trong quý 2/2017 hoặc quý 3/2017. Nguồn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển. Theo đó, vốn điều lệ có thể tăng từ 871,6 tỷ đồng vào cuối năm 2016 lên 1.307,5 tỷ đồng vào cuối năm 2017.
Cổ tức: DHG đề xuất trả 35% trên mệnh giá cho cổ tức năm 2016, cao hơn kế hoạch ban đầu là 30%, và kế hoạch cổ tức năm 2017 thấp hơn một chút ở mức 30% trên mệnh giá (tương ứng tỷ suất cổ tức là 2,6%/năm)
Thành viên HĐQT mới: Ông Jun Kuroda được đề cử vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2014-2018). Ông Kuroda là thành viên đã gắn bó với Taisho từ năm 1984. Ông là Tổng Giám đốc và CEO của Taisho Pharmaceutical California Inc và sau đó là Giám đốc điều hành của Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Ông cũng là Chủ tịch HĐQT và giám đốc của nhiều công ty con của Taisho tại khắp các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP trong giai đoạn 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Tổng
% cổ phiếu đang lưu hành
Hoàn thành 100% kế hoạch
lợi nhuận trước thuế hợp nhất
500.000
500.000
500.000
500.000
2.000.000
2,3%
Vượt 5% kế hoạch
lợi nhuận trước thuế hợp nhất
550.000
550.000
550.000
550.000
2.200.000
2,5%
Vượt 10% kế hoạch
lợi nhuận trước thuế hợp nhất
600.000
600.000
600.000
600.000
2.400.000
2,8%
  • Nếu DHG hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất, công ty sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP vào quý 2 năm sau
  • Nếu DHG vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất, công ty sẽ phát hành 550.000 cổ phiếu ESOP vào quý 2 năm sau
  • Nếu DHG vượt 10% kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất, công ty sẽ phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP vào quý 2 năm sau
  • Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017, 2018, 2019 và 2020 tương ứng là 800 tỷ đồng (+5,7% YoY), 890 tỷ đồng (+11,3% YoY), 1.009 tỷ đồng (+13,4% YoY) và 1.148 tỷ đồng (+13,8% YoY). Năm 2017, DHG đặt kế hoạch đạt 4.369 tỷ đồng doanh thu thuần (+15,5% YoY) và 768 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+7,7% YoY).
  • Giá cổ phiếu ESOP có thể tương đương giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của DHG tại đợt kiểm toán gần nhất. Vào cuối năm 2016, BVPS ở mức 32.812 đồng.
  • 100% cổ phiếu ESOP sẽ giới hạn chuyển nhượng trong năm phát hành đầu tiên và 50% ESOP sẽ giới hạn chuyển nhượng trong năm phát hành thứ hai.
Định giá
Chúng tôi duy trì và nhắc lại ước tính năm 2017 và 2018. Năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần có thể đạt 4.275 tỷ đồng (+13% YoY) và lợi nhuận ròng có thể đạt 800 tỷ đồng (+12,7% YoY). Năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần có thể đạt 4.843 tỷ đồng (+13,3% YoY) và lợi nhuận ròng có thể đạt 884 tỷ đồng (+10,5% YoY), giả định thuế TNDN ở mức 4,5%.

Nếu không bao gồm 10% quỹ khen thưởng phúc lợi, EPS 2017 và 2018 có thể đạt 8.262 đồng và 9.131 đồng. Cổ phiếu đã tăng ~20% trong tháng vừa qua, do tin đồn về cổ phiếu thưởng và gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. DHG hiện đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 16,2x và 14,7x, đây là mức PE cao trong lịch sử (10-17x trong giai đoạn 2012-2016). Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.