Header Ads

Các tổ chức tham gia phát hành Trái Phiếu

Cùng với hình thức kêu gọi vốn truyền thống qua kênh tín dụng ngân hàng và đối tác làm ăn, hiện nay việc huy động vốn thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp đang phát triển mạnh và hiệu quả trong thời gian gần đây. Với các doanh nghiệp có thương hiệu càng lớn thì càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Vậy đối tượng và điều kiện để tham gia vào 1 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Trong một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức phát hành chính là đơn vị/doanh nghiệp đang có nhu cầu thu hút vốn thông qua việc phát hành trái phiếu. Tuy nhiên để đưa nhà đầu tư tiếp cận được đến trái phiếu của doanh nghiệp cần sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp để giao dịch phát hành thành công.

Đại lý tư vấn, thu xếp phát hành
Đại lý tư vấn và phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp sẽ thực hiện tư vấn phát hành cho trái phiếu như lập kế hoạch phát hành, tư vấn về mức lãi suất phù hợp, thời điểm và giá phát hành, etc. Đồng thời giúp doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành việc phân phối trái phiếu. Trong một đợt phát hành trái phiếu có thể có nhiều tổ chức đồng thời tư vấn và thu xếp phát hành.

Tổ chức bảo lãnh phát hành
Việc bảo lãnh phát hành thông thường được thực hiện bằng 2 phương thức sau:
  • Tổ chức bảo lãnh mua số lượng trái phiếu được phép để phân phối bán lại.
  • Tổ chức bảo lãnh mua lại toàn bộ số trái phiếu chưa được phân phối hết của đợt phát hành.
Việc có tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp về việc thu đủ nguồn vốn có nhu cầu huy động thông qua đợt phát hành. Thông thường, tổ chức tư vấn phát hành cũng đóng vai trò là tổ chức bảo lãnh trong đợt phát hành.

Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu
Công việc của đại lý đăng ký lưu ký chứng khoán bao gồm lập, giữ và quản lý sổ đăng ký ghi người sở hữu trái phiếu, số lượng trái phiếu, lập danh sách các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu để thông báo cho đại lý thanh toán khi tiến hành việc thanh toán. Các tổ chức tài chinh như ngân hàng hoặc công ty chứng khoán thường là tổ chức đóng vai trò là đại lý đăng ký lưu ký.

Đại lý thanh toán
Đại lý thanh toán đóng vai trò thay mặt tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi trái phiếu định kỳ và thanh toán tiền gốc trái phiếu tại ngày đáo hạn cho các trái chủ. Tổ chức tài chinh thường là ngân hàng thương mại do ngân hàng có chức năng thanh toán.

Đại lý quản lý tài sản đảm bảo
Thực hiện việc quản lý, xử lý, bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc xử lý TSBĐ, thanh toán số tiền thu được cho các trái chủ trong trường hợp TCPH không thực hiện được nghĩa vụ với các trái chủ và đảm bảo quyền lợi ngang nhau cho các trái chủ.

Nhà đầu tư cần hỗ trợ đăng ký mua Trái Phiếu, vui lòng liên hệ với chúng tối theo thông tin bên dưới.
Trân trọng,
Liên hệ:
Dương Trọng Vinh - SSI - Chuyên viên tư vấn chứng khoán
Mobile/Zalo/Viber/iMessage: 0975271089
Email: vinhdt@ssi.com.vn
Skype: vinhduong89

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.