Header Ads

Cập nhật danh mục bộ chỉ số HOSE-Index và VNX-Index kỳ 1/2019

E1VFVN30 review
Các quỹ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục trong ngày thứ 6 (1/2)

Trong kỳ này, HOSE có cập nhật Quy tắc chỉ số bổ sung hai điểm chính:

- Áp dụng giới hạn tỷ trọng 15% đối với nhóm các cổ phiếu liên quan thuộc chỉ số VN30 nhằm tránh tình trạng một nhóm cổ phiếu có liên quan trong chỉ số chiếm tỷ trọng vốn hóa quá lớn. Trong đó, nhóm cổ phiếu có liên quan gồm công ty mẹ và các công ty con được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét hoặc báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm gần nhất tại ngày chốt dữ liệu xem xét thành phần chỉ số.

- Thời gian công bố thông tin về cập nhật thay đổi chỉ số: 
  • Công bố vào thứ 2 của tuần thứ 3 của tháng 1, 4, 7 và 10.
  • Hiệu lực áp dụng vào thứ 2 của tuần đầu tiên của tháng 2, 5, 8 và 11.
Do đó, tỷ trọng một số cổ phiếu có sự thay đổi đáng kể và thời gian công bố và có hiệu lực cũng lùi lại so với trước đây.

HOSE đã công bố thay đổi danh mục các chỉ số thuộc các bộ chỉ số HOSE-Index và VNX-Index cho kỳ 1 năm 2019:
(1) Chỉ số VN30-Index 
VN30 Index có những thay đổi chính như sau: 

  • Loại ra: PLX (không thỏa mãn điều kiện free float), KDC (không thỏa mãn điều kiện GTGD), HSG và BMP 
  • Thêm vào: VHM, TCB, HDB EIB 
Dựa trên số liệu cập nhật về tỷ lệ free float và khối lượng cổ phiếu lưu hành tính chỉ số, SSI Research tính lại tỷ trọng danh mục chỉ số như bảng dưới đây. Hiện tại quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN30) có tổng giá trị tài sản là 4.165 tỷ đồng. Uớc tính danh mục mới và giao dịch dự kiến của quỹ như sau:
E1VFVN30

(2) Chỉ số VNX50-Index 

Chỉ số VNX50 Index không có thay đổi về cấu phần trong kỳ này. Tuy nhiên, danh mục chỉ số được tính toán lại với cập nhật về khối lượng cổ phiếu lưu hành và tỷ lệ free float. SSI Research ước tính tỷ trọng mới của chỉ số như bảng dưới đây.

E1VFVN30

Lưu ý: Ước tính lượng mua bán sử dụng giá gần nhất nhưng có thể thay đổi tại ngày giao dịch của các quỹ.
Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.