Header Ads

MSB sắp niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán MSB

MSB sắp niêm yết trên HoSE

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB). Theo đó, hơn 1,17 tỷ cổ phiếu của nhà băng này dự kiến niêm yết với mã chứng khoán MSB. Đơn vị tư vấn là Công ty chứng khoán TP HCM (HSC).

Cụ thể, 1,175 tỷ cổ phiếu sẽ niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán MSB tương đương vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Trong 2 năm qua, hoạt động kinh doanh của MSB đạt các chỉ số tăng trưởng tốt ở hầu hết các chỉ tiêu. 

Ấn tượng nhất là trong 9 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng đột biến, đạt 497 tỷ đồng, cao gấp 23 lần mức đạt được cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1,064 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này có được nhờ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ tăng mạnh. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác tăng đột biến, tăng 75% đạt 776 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 72%, đảm bảo mức an toàn và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì dưới 3% theo quy định của ngân hàng nhà nước.

Đến cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 148.342 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,6% đạt 57.828 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 21,7% đạt 77.343 tỷ đồng.

MSB cũng vừa được tạp chí Global Finance bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2019 và thuộc Top 30 ngân hàng tốt nhất châu Á Thái Bình Dương.

Có thể thấy, sau giai đoạn thay đổi chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ cải tổ hệ thống, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, MSB đã bắt đầu đạt được sự tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn gần đây và đồng thời duy trì được nền tảng ổn định cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
An Nhiên

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.