Header Ads

Thành thạo Excel trong một nốt nhạc - cho bạn nào cần tự học Excel

Thành thạo Excel trong một nốt nhạc - cho bạn nào cần tự học Excel

Thành thạo Excel trong một nốt nhạc - cho bạn nào cần tự học Excel.

1. 25 Thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
2. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY
3. 25 thủ thuật Pivot Table hàng đầu: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
4. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
5. Hướng dẫn giải 101 bài tập thực hành trong Excel: https://youtu.be/BzQ7gSiE7V4
6. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
7. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
8. Lập Trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/UPYXlS-pNCA
9. Công thức mảng trong Excel: https://youtu.be/LCcTnYknAgs
10. Hàm Excel thông dụng: IF, CountIF, SumIF, CountIFs, SumIFs:
https://www.youtube.com/watch?v=7fDdrJVeVFM

11. Định dạng có điều kiện - Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
12. Học Excel cho kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
13. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
14. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết: https://youtu.be/dr0PIGcS3u4
15. Các phím tắt hữu dụng bạn cần biết: https://youtu.be/fU24GY3OSTU
16. Ứng dụng VBA Excel: https://youtu.be/W4rfvU_Q5L0
17. Học Excel qua các lỗi thông dụng: https://youtu.be/nxIoELau_so
18. Học VBA Excel qua 101 chương trình mẫu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLApuTT4CRzA_TvxNAijVSSEI6IoF45BHB
19. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
20. Chuyển file PDF sang file Excel bằng VBA trong Excel: https://youtu.be/v0pj6F4485M

21. Vlookup - Index và Match để dò tìm hình ảnh: https://youtu.be/ikGaSDF-lAw
22. Hàm CountIf: https://youtu.be/cWwjHIu_pgg
23. Tính tổng theo màu bằng VBA Excel: https://youtu.be/CuSDzzY2DZU
24. Tạo Drop list trong Excel: https://youtu.be/YuxB1bH7RHs
25. So sánh nhanh 2 vùng dữ liệu: https://youtu.be/qgQFSeCghr0
26. Vlookup trả lại nhiều giá trị: https://youtu.be/E9rwvUmVI38
27. Thao tác với ô trống trong Excel: xóa hàng, xóa cột, thêm giá trị.
https://youtu.be/kDd-mSOQVRs
28. Toàn bộ các hàm xử lý chuỗi (text): https://youtu.be/Cqsksu5bksU
29. Tạo báo cáo động trong Excel: https://youtu.be/yjT3-osvH4w
30. Custom formatting trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk

Hãy theo dõi website www.dautruongtaichinh.com của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích nhé!
Trân trọng!

@Sếp mình chia sẻ link, thấy hữu ích admin đăng bài để chia sẻ lại cho tất cả các bạn cần nhé!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.