Header Ads

Mẫu đơn Trái chủ Tân Hoàng Minh cần gửi về Bộ Công an - Biểu mẫu ngày 29/4/2022

Mẫu đơn Trái chủ Tân Hoàng Minh cần gửi về Bộ Công an - Biểu mẫu ngày 29/4/2022

Mẫu đơn Trái chủ Tân Hoàng Minh cần gửi về Bộ Công an - Biểu mẫu ngày 29/4/2022

Ban đại diện các nhóm nhà đầu tư gửi mẫu đơn cá nhân gửi C03-Bộ Công An. Đơn này có tham vấn từ Luật sư, để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư - không mang tính tố cáo. Nhà đầu tư gửi Chuyển phát nhanh đảm bảo VIETTEL (BCA chỉ nhận thư từ Viettel Post) tới địa chỉ sau:
 
Phòng 10 – Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công An (C03)
Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333

Kèm theo bản photocopy CMND/CCCD, photocopy Hợp đồng rồi gửi về địa chỉ trên. Trên phong bì ghi Thông tin người gửi: Họ tên, SĐT, Vụ TP Tân Hoàng Minh

Lưu ý: 
Mẫu tham khảo, mọi người có thể tự sửa cho mình. Tuy nhiên, đơn này đã tham khảo các mẫu đơn mọi người tuyên truyền, hướng dẫn của Bộ Công An, tư vấn từ nguyên Lãnh đạo Viện Kiểm Sát và tham vấn của Luật sư trong cuộc họp hôm qua với Ban Đại diện nhà đầu tư. Đủ an toàn ko mang tính tố cáo Tân Hoàng Minh, để họ sống nhà đầu tư mới có hy vọng lấy tiền về.

Quý nhà đầu tư tham gia group "Mua Trái Phiếu" để nắm bắt thông tin trái chủ THM: https://zalo.me/g/qjplfs213

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.