Header Ads

Ngày 26/6 Nhìn nhận lại thị trường

Nhà đầu tư cùng xem lại biểu đồ VN-Index 14/06 và 26/06 và có một số lưu ý trong vài ngày tới.

Ngày 26/06: VN-Index đóng cửa 473.530
Kịch bản VN-Index tôi xuất bản ngày 14/06 hoàn toàn đúng với thời điểm 26/06.

+ VN-Index 26/06: Chạy theo Kịch bản 1 là 473+-
+ VN-Index 14/06: Xuất bản Kịch bản 1 là 473+-

Lưu ý: Vài ngày tới, nếu thị trường diễn biến xấu thì xem lại kịch bản 2 tôi đưa ra vào ngày 14/06.
VN-Index về 457+-, dự kiến ngày 01/07/2013.
Nhà đầu tư thận trọng, nên giữ chặt tiền mặt và chờ thị trường retest lại vài ngày tới. Không vội vàng nhé. Thị trường còn nhiều yếu tố rủi ro.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.