Header Ads

Dự báo danh mục ETFs (FTSE và V.N.M) review quý 4/2015

-       Ngày 4/12, FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục định kỳ lần cuối cùng trong năm 2015.
-       Ngày 11/12, Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) cũng sẽ công bố danh mục điều chỉnh của mình.
Những đợt cơ cấu của 2 quỹ ETF luôn thu hút sự chú ý từ giới đầu tư trong những năm gần đây với những giao dịch đột biến và dưới đây là thông tin dự báo về đợt cơ cấu của 2 quỹ ETF này.

(1) BSC dự báo:        
                            Hình 1: Dự báo danh mục V.N.M & FTSE ETF (Nguồn: BSC)

(2) VCSC dự báo:
Hình 2: Dự báo danh mục V.N.M ETF (Nguồn: VCSC)

Hình 3: Dự báo danh mục FTSE Vietnam ETF (Nguồn: VCSC)
 Dương Trọng Vinh

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.