Header Ads

SSI Prestige - Dịch vụ ủy thác cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân (bài 1)

SSI Prestige - Dịch vụ ủy thác cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân (bài 1)
DỊCH VỤ ỦY THÁC ĐẦU TƯ SSI PRESTIGE - SẢN PHẨM DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Bạn là khách hàng tổ chức hay cá nhân?

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

SSI PRESTIGE là Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Toàn bộ của SSIAM cho khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Với dịch vụ này, tài sản của Quý khách sẽ được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về thị trường nội địa của chúng tôi, giúp giải phóng Quý khách khỏi khối lượng công việc đồ sộ nếu Quý khách phải tự quản lý vốn đầu tư của mình. Chúng tôi giúp Quý khách tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất vào thị trường cổ phiếu và thị trường công cụ lãi suất cố định của Việt Nam. 

Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng có mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn/góp vốn đa dạng. Do đó, chúng tôi dành nhiều thời gian để lắng nghe Quý khách, thảo luận và cùng Quý khách đưa ra chiến lược đầu tư riêng, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng người. 

SSI Prestige vận hành dựa trên 3 nguyên tắc: 
  • Quy trình đầu tư kỷ luật
  • Phương pháp tiếp cận năng động để đưa ra quyết định đầu tư
  • Quản trị rủi ro nghiêm ngặt và hiệu quả.


➤ KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức, các định chế tài chính có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, cùng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và nhu cầu thanh khoản phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền của họ. 

Các định chế tài chính và các khách hàng tổ chức thông thường chọn lựa sản phẩm Quản lý Danh mục Đầu tư của SSIAM để đảm bảo rằng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ số vốn đầu tư của công ty mình được thực hiện chuyên nghiệp thông qua việc danh mục được xây dựng một cách linh hoạt và cẩn trọng theo định hướng của nhà đầu tư tổ chức. 

Để đạt được tính thống nhất chung trong chiến lược đầu tư của danh mục, đội ngũ SSIAM sẽ cùng Khách hàng Tổ chức khảo sát và thảo luận chi tiết với nhau để xác định rõ mục tiêu và kế hoạch đầu tư, hiệu quả mong muốn so với đặc tính chấp nhận rủi ro của khách hàng, cùng với các tiêu chí khác. 

Dựa vào đó, SSIAM sẽ xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp cho từng Khách hàng Tổ chức riêng biệt, đi kèm với các thỏa thuận thống nhất với nhau về hạn chế đầu tư, về tuân thủ pháp lý, về thời hạn đầu tư. Bên cạnh đó, các hợp đồng Danh mục Ủy thác của sản phẩm này sẽ rất linh hoạt để có thể cập nhật và thay đổi theo nhu cầu cụ thể của mỗi Khách hàng Tổ chức theo từng giai đoạn thị trường khác nhau. 

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của Quý khách, chúng tôi ở đây để hỗ trợ, giúp quý khách thực hiện mục tiêu của mình.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:


Đội ngũ chuyên gia chứng khoán SSI:
➦ Ông Dương Trọng Vinh
Điện thoại: 0866898889 / 0975271089
Email: vinhdt1@ssi.com.vn

➦ Bà Trần Vân Long
Điện thoại: 0987572713
Email: longtv1@ssi.com.vn

    Không có nhận xét nào

    Được tạo bởi Blogger.