Header Ads

Ước tính thay đổi danh mục ETF Q4/2018

ETF tái cơ cấu danh mục đầu tư

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong tuần thứ 3 của tháng 12, các mốc thời gian cần lưu ý cho kỳ này:

FTSE
MVIS
Ngày chốt số liệu
30/11/2018
30/11/2018
Ngày công bố
07/12/2018
14/12/2018
Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục
21/12/2018

1. FTSE Vietnam Index
Ngày chốt số liệu cho cả hai bộ chỉ số sẽ rơi vào ngày cuối tháng 30/11/2018. Dựa trên số liệu ngày 16/11, SSI Research đưa ra dự báo thay đổi chỉ số FTSE Vietnam Index kỳ này như sau:
  • DXG có thể bị loại vì room nước ngoài giảm xuống dưới ngưỡng 2%.
  • HBC, HSG có thể bị loại do vốn hóa giảm mạnh không đủ điều kiện nằm trong chỉ số.
  • HNG có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn tất cả các điều kiện và duy trì được 2 kỳ liên tiếp thỏa mãn điều kiện thanh khoản, đây là điều kiện bắt buộc bởi HNG trước đây đã từng bị loại khỏi chỉ số vì lý do thanh khoản.
Với giả định chỉ số có những thay đổi như trên, chúng tôi ước tính danh mục mới và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF như sau:
CP
Tỷ trọng mới
Tỷ trọng hiện tại
+/-
+/- cổ phiếu
VIC
15.00%
15.70%
-0.70%
-466,658
VHM
15.00%
14.42%
0.58%
488,247
VNM
12.32%
14.65%
-2.32%
-1,217,772
MSN
12.14%
10.18%
1.96%
1,482,059
HPG
9.80%
10.02%
-0.22%
-379,496
VRE
9.16%
9.02%
0.14%
283,019
NVL
5.26%
5.54%
-0.28%
-241,840
VCB
5.12%
3.95%
1.17%
1,327,184
PLX
2.62%
2.59%
0.04%
38,156
SSI
2.37%
2.56%
-0.20%
-428,946
STB
1.75%
1.71%
0.04%
198,343
ROS
1.39%
1.24%
0.15%
244,911
GEX
1.33%
1.04%
0.30%
712,451
SBT
1.20%
1.46%
-0.25%
-708,716
CII
1.20%
0.92%
0.28%
647,973
HNG
1.14%
0.00%
1.14%
4,287,188
TCH
0.94%
0.92%
0.02%
52,876
PVD
0.81%
0.71%
0.10%
359,051
KBC
0.75%
0.66%
0.08%
405,056
PDR
0.71%
0.89%
-0.18%
-404,115
DXG
0.00%
1.07%
-1.07%
-2,588,052
HBC
0.00%
0.39%
-0.39%
-1,281,569
HSG
0.00%
0.36%
-0.36%
-2,958,013

Lưu ý rằng, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF vận hành theo hình thức mô phỏng giả lập (synthetic replication) dựa trên hoán đổi danh mục, do đó danh mục đầu tư của quỹ có thể không trùng khớp với danh mục chỉ số cơ sở. Vì vậy, các ước tính về giao dịch của quỹ chỉ mang tính chất tham khảo.

2. MVIS Vietnam Index
SSI Research đưa ra ước tính sơ bộ cho chỉ số MVIS Vietnam Index dựa trên số liệu ngày 16/11 như sau:
  • VCG sẽ bị loại khỏi chỉ số do công ty mới ra quyết định khóa room nước ngoài về 0%
  • Nếu VCG bị loại, số lượng cổ phiếu giảm xuống 24 và cần một cổ phiếu thay thế. GEX là cổ phiếu lớn nhất trong các cổ phiếu đủ điều kiện vào chỉ số và có thể được lựa chọn thay thế.
Giả định VCG bị loại và GEX được thay vào, SSI Research ước tính danh mục chỉ số mới và giao dịch của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF như sau. VCG sẽ bị bán ra 6.8 triệu cp trong khi GEX có thể được mua vào khoảng 7.5tr cp tương ứng tỷ trọng 2.44% trong danh mục.
CP
Tỷ trọng mới
Tỷ trọng hiện tại
+/-
+/- USD
+/- cổ phiếu
KL đang nắm giữ
VIC
8.00%
6.84%
1.16%
$3,816,760
987,020
5,693,472
VNM
8.00%
7.63%
0.37%
$1,231,312
249,475
4,983,316
VHM
7.00%
7.91%
-0.91%
-$2,987,433
-977,629
7,985,672
1476 TT
4.50%
4.87%
-0.37%
-$1,203,698
n.a
1,258,160
NVL
6.50%
7.49%
-0.99%
-$3,266,796
-1,092,057
7,982,466
7730 JT
4.50%
4.87%
-0.37%
-$1,229,871
n.a
363,700
VCB
6.00%
5.07%
0.93%
$3,050,621
1,336,080
7,246,102
VRE
5.50%
5.32%
0.18%
$600,127
466,099
13,328,582
MSN
5.00%
6.05%
-1.05%
-$3,467,441
-1,014,967
5,821,780
BVH
4.50%
4.63%
-0.13%
-$426,684
-104,871
3,743,876
090460 KQ
4.50%
3.44%
1.06%
$3,495,229
n.a
768,868
HPG
4.49%
4.31%
0.18%
$580,873
384,499
9,395,773
SSI
3.87%
3.84%
0.03%
$100,272
84,344
10,581,291
ROS
3.46%
3.55%
-0.08%
-$271,266
-172,691
7,373,171
SIA LN
2.96%
3.26%
-0.30%
-$974,604
n.a
10,824,966
105630 KP
2.76%
3.65%
-0.89%
-$2,933,940
n.a
769,784
SBT
2.64%
2.44%
0.20%
$669,099
721,760
8,819,035
2199 HK
2.55%
2.42%
0.12%
$404,658
n.a
12,368,000
GEX
2.44%
0.00%
2.44%
$8,031,170
7,485,050
-
TCH
2.20%
2.07%
0.13%
$427,817
491,041
7,784,900
025320 KQ
2.20%
2.31%
-0.12%
-$379,199
n.a
3,206,128
097520 KQ
1.99%
1.99%
0.00%
$9,741
n.a
457,938
STB
1.75%
1.78%
-0.03%
-$93,880
-180,778
11,280,932
DPM
1.38%
1.37%
0.01%
$26,199
32,299
5,498,220
NT2
1.31%
1.27%
0.04%
$142,548
131,279
3,785,049
VCG
0.00%
1.52%
-1.52%
-$5,014,039
-6,794,897
6,794,897

Lưu ý: Ước tính lượng mua bán của SSI Research đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về free-float của các cổ phiếu. Sẽ còn một khoảng thời gian dài từ lúc quỹ chốt số liệu đến lúc quỹ thực sự tiến hành tái cơ cấu, vì vậy SSI Research sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại cho các anh chị những thông tin tham khảo hữu ích.
Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.