Header Ads

LÃI SUẤT VÀ SỨC KHỎE NỀN KINH TẾ

Lãi suất và sức khỏe nền kinh tế
Lãi suất và sức khỏe nền kinh tế

Có một đoạn viết được phổ biến rộng rãi tại các trường ĐH Mỹ, Anh quốc, và các thị trường tài chính thế giới khi nói về lãi suất và sức khỏe nền kinh tế, được giới nghiên cứu phân tích tài chính và nền kinh tế đã đúc kết qua các cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và thế giới. Chỉ cần căn cứ vào đó bất cứ ai, không cần phải là chuyên gia kinh tế cũng có thể nhận biết sức khỏe nền kinh tế, khi quốc gia đó đi ngược với đoạn viết này, thì ta đoán ra nền kinh tế đó đang mất phương hướng. 

Cụ thể, được định nghĩa như sau:
"Lãi suất kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế. Lãi suất cao kiềm chế lạm phát, mà còn làm chậm nền kinh tế. Lãi suất thấp kích thích nền kinh tế, nhưng có thể dẫn đến lạm phát. Nếu lãi suất đang tăng và các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang giảm, điều này có nghĩa là nền kinh tế không quá nóng, đó là tốt. Nhưng, nếu lãi suất đang tăng và GDP đang giảm, nền kinh tế đang suy giảm quá nhiều, mà có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Nếu lãi suất đang giảm và GDP ngày càng tăng, nền kinh tế đang tăng tốc, và đó là tốt. Nhưng, nếu lãi suất đang giảm và chỉ số CPI đang tăng, nền kinh tế đang tiến dần về lạm phát."


Theo tiếng Anh: "Interest rates control the flow of money in the economy. High interest rates curb inflation, but also slow down the economy. Low interest rates stimulate the economy, but could lead to inflation. If interest rates are increasing and the Consumer Price Index (CPI) is decreasing, this means the economy is not overheating, which is good. But, if rates are increasing and GDP is decreasing, the economy is slowing too much, which could lead to recession. If rates are decreasing and GDP is increasing, the economy is speeding up, and that is good. But, if rates are decreasing and the CPI is increasing, the economy is headed towards inflation.".

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.