Header Ads

TRONG MỘT NĂM QUA ĐỒNG BẠC 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG: VIỆT NAM, LÀO, CAMBODIA , NƯỚC NÀO ỔN ĐỊNH NHẤT

TRONG MỘT NĂM QUA ĐỒNG BẠC 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG: VIỆT NAM, LÀO, CAMBODIA , NƯỚC NÀO ỔN ĐỊNH NHẤT

TRONG MỘT NĂM QUA ĐỒNG BẠC 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG: VIỆT NAM, LÀO, CAMBODIA , NƯỚC NÀO ỔN ĐỊNH NHẤT

Thật không may, đồng nội tệ Vietnamese Dong (VND) xếp chót bảng, tính theo tỷ giá trên thị trường New York.

Cụ thể, xếp thứ nhất là đồng nội tệ của Cambodia có ký hiệu là (KHR) giữ được ngôi đầu bảng khi trong xuyên suốt một năm qua chỉ bị trượt giá 0,22% so với đồng USD theo tỷ giá USD / KHR.

Xếp thứ hai là đồng nội tệ của Lào có ký hiệu là (LAK) chỉ trượt giá khoảng 0,98%, tức là chưa tới 1% so với đồng USD theo tỷ giá USD / LAK

Tệ hại, vô định trượt giá hàng năm, biểu đồ tiền tệ đồng bạc VN, nó gần như là một đồ thị bậc thang, đó là đồng nội tệ Việt Nam, có ký hiệu là VND. Trong suốt 1 năm qua, đồng bạc VND bị trượt giá nặng hơn lợi suất trái phiếu quốc trái chính phủ 10 năm, khi giảm đến 7,11% so với đồng USD theo tỷ giá USD / VND.

Đối với tỷ giá đồng US Dollar / Cambodian Riel (KHR). Test đồ thị tiền tệ của Cambodia cho thấy, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ bắt đầu năm 2007, và bùng phát ra cả Âu châu năm 2009, thì ta thấy, mãi đến ngày 01/04/2008, khi 1 USD đổi ra 3.921 KHR, đến đầu tháng 07/2011, đồng KHR bị mất giá nặng nề khi phải đến 4.128 KHR mới đổi được 1 USD.

Tuy nhiên, đồng KHR lại tăng giá mạnh vào cuối tháng 02/2014 khi chỉ cần 3.980 KHR đã đổi được 1 USD, nhưng lại trượt giá trong cuối tháng 07/2015 kh phải đến gần 4.120 KHR mới đổi ra được 1 USD. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2015 thì đồng KHR đảo chiều bật tăng mạnh so với đồng USD khi chỉ còn 4.044 KHR thì đổi được 1 USD.

Nhìn biểu đồ tiền tệ tỷ giá đồng US Dollar / Cambodian Riel (KHR) thì không cần phải mời chuyên gia tài chính tiền tệ như ở VN, phải đăng đàn giải thích diễn giải thiếu kinh nghiệm mập mờ về tỷ giá USD / VND một cách thô thiển.

Nếu biểu đồ tiền tệ của đồng bạc VND như đồng KHR của Cambodia thì không cần chuyên gia tiến sĩ tài chính giải thích thế này thế kia mà công chúng họ thừa biết phải nên làm gì để tích trữ đồng bạc nào có lời và họ chỉ cần nhìn vào cái biểu đồ tiền tệ là biết ngay.

Phương Thơ, Morgan Stanley (NYSE: MS)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.