Header Ads

Phí và thuế trong đầu tư chứng khoán?

Phí giao dịch là phí mà nhà đầu tư phải trả khi thực hiện mua bán chứng khoán thành công. Khoản phí này do công ty chứng khoán thu trên cơ sở tổng giá trị giao dịch trong ngày. 


Khi giao dịch cổ phiếu, NĐT chi trả phần lớn cho phí giao dịch/môi giới, bên cạnh phí lưu ký và thuế.


1. Phí giao dịch
Phí giao dịch được tính trên giá trị giao dịch và cách thức giao dịch được thực hiện (NĐT chủ động giao dịch trực tuyến hay Môi giới đặt lệnh, hỗ trợ cho NĐT).

Tại SSI, phí giao dịch được thanh toán trong ngày và NĐT sẽ nhận email thông báo kết quả giao dịch vào cuối ngày với chi tiết các giao dịch, phí, thuế (nếu có).

Mức phí giao dịch trực tuyến (NĐT chủ động giao dịch) được áp dụng kể từ 07/09/2017 tại SSI là 0.25%.
Ví dụ: 
  • NĐT đặt lệnh mua 4,000 CP Ngân hàng Quân Đội (Mã: MBB), tại giá 25,000 đồng.
  • Giá trị giao dịch là: 4,000*25,000 = 100,000,000 đồng.
  • Phí giao dịch (mua 4,000 MBB) là: 100,000,000 * 0.25% = 250,000 đồng.
Trường hợp NĐT vì các lý do cá nhân và không thể đặt lệnh, NĐT có thể yêu cầu Môi giới quản lý tài khoản của mình đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Khi đó, phí giao dịch sẽ được tính theo các mức giá trị giao dịch khác nhau:

SSI_ Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán_ áp dụng từ 07/09/2017

2. Phí lưu ký
  • Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu
  • Phí lưu ký được thanh toán vào cuối tháng và được tính dựa trên số dư trung bình số lượng chứng khoán có trong tháng.
Cách tính phí lưu ký thực tế của Công ty chứng khoán

3. Thuế
  • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 0.1% và được tính trên người bán.
  • Thuế cổ tức tiền mặt: 5% giá trị cổ tức tiền mặt mà cổ đông nhận được.
4. Miễn phí dịch vụ tư vấn đầu tư

Phí và thuế trong đầu tư chứng khoán?
Mức phí giao dịch ở các công ty chứng khoán là gần giống nhau và không đáng kể. Để lựa chọn nơi mở tài khoản chứng khoán, bạn cần quan tâm đến chất lượng dịch vụ của công ty chứng khoán, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên môi giới hơn là quá chú trọng đến vấn đề phí giao dịch. Vì cái quan trọng nhất chính là bạn được tư vấn như thế nào – điều liên quan trực tiếp tới kết quả đầu tư của bạn sau này.

Trên đây, Đấu Trường Tài Chính đã giải đáp chi tiết cho các bạn câu hỏi Cách tính và các loại phí giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán hoặc muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực chứng khoán vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi.

_______________
Bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.