Header Ads

5 cổ phiếu ngân hàng có tín hiệu mua tốt

Những cổ phiếu có tín hiệu điểm mua tốt như ngành Ngân hàng và VIC VRE VHM MWG KDH DXG DRC...
Ngành ngân hàng với những cổ phiếu nổi trội: CTG VPB LPB HDB STB BID ACB...
Cổ phiếu tốt
1/ CTG

2/ VPB

3/ LPB

4/ HDB

5/ STB

Dương Trọng Vinh - SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.